Functions and Authorities

 •   30/03/2016 04:55:59 PM
 •   Viewed: 3093
1. To conduct researches and summarize international practices and experiences on natural resources management and environmental protection, and...

Position and functions

 •   30/03/2016 04:54:11 PM
 •   Viewed: 3448
The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) is an agency under the Ministry of Natural Resources and...

History

 •   30/03/2016 04:41:22 PM
 •   Viewed: 3399
• On 18 September 2006, Prime Minister Nguyen Tan Dung signed Decision No 1237/QĐ-TTg to establish the Institute of Strategy and Policy on...

Tuyển chuyên gia DA

 •   04/09/2014 04:09:52 PM
 •   Viewed: 3522
National Consultant, Statistical  Data Analyst to engage in the development of feasible proposal for applying an EPI at provincial level in Viet Nam...

Tuyển dung

 •   17/09/2013 08:59:57 PM
 •   Viewed: 3202
2 national consultants to Resolve Key Issues for Development of Decree guiding implementation of the Law on Environmental Protection 2014 for the...

Cuộc thi Lập Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

 •   17/09/2013 04:48:51 PM
 •   Viewed: 312
Cuộc thi Lập Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 1. Giới thiệu Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) là khu vực phát triển kinh...

tuyen dung

 •   17/09/2013 04:26:25 PM
 •   Viewed: 286
jh;lkj;lk;llkj;lk';l.';

3R 2016

 •   16/11/2015 05:00:00 AM
 •   Viewed: 6262
Hiện nay, việc thúc đẩy quản lý tổng hợp chất thải rắn thông qua các giải pháp giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế (3Rs) đang là vấn đề môi trường rất...

Đang cập nhật

 •   10/06/2012 05:23:43 PM
 •   Viewed: 12174
Đang cập nhật.

Hướng tới Nền kinh tế Xanh: Lộ trình cho Phát triển bền vững và Xóa đói giảm nghèo – Báo cáo tổng hợp phục vụ các nhà hoạch định chính sách

 •   28/05/2012 09:27:32 PM
 •   Viewed: 4366
Lời tựa Các cuộc khủng hoảng mang ý nghĩa báo hiệu về sự cần thiết phải tìm kiếm những công cụ mới, và chuyển đổi mẫu hình hiện có để giải quyết các...

Dữ liệu chiến lược, chính sách

 •   17/07/2011 05:45:21 PM
 •   Viewed: 9707
Chính sách phát triển kinh tế xã hội   Hệ thống văn bản pháp quy

English

 •   05/01/2011 10:06:15 PM
 •   Viewed: 12312
Our English website is under construction. Please contact us at info@isponre.gov.vn ISPONRE at a glance - view our brochure

Kết quả

 •   15/09/2010 05:51:17 PM
 •   Viewed: 1889
Quyết định phê duyết kết quả tuyển dụng viên chức Kết quả xét tuyển viên chức khối giúp việc Kết quả thi tuyển viên chức khối nghiên cứu chuyên môn

JOB OPPORTUNITY

 •   11/07/2010 09:55:14 PM
 •   Viewed: 4834
The Institute of Strategy and Policy on Natural Resources and Environment (ISPONRE) and United Nations Environment Programme (UNEP) are now...

Khóa học mùa hè Hà Nội 2010

 •   11/07/2010 08:57:43 PM
 •   Viewed: 1983
Trong tháng 8 năm 2010, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) và  Đại học Thủy lợi (WRU) phối hợp tổ chức Khóa học miễn phí...

Kết quả tuyển dụng viên chức 2009

 •   22/11/2009 11:16:27 AM
 •   Viewed: 1012
KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2009 (kèm theo Quyết định số  75 /QĐ-VCLCS  ngày 06  tháng 11  năm 2009 của Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách...

Kết quả tuyển dụng viên chức 2009

 •   22/11/2009 09:51:07 AM
 •   Viewed: 279
 

Giao lưu với Đại học Chow - Nhật Bản

 •   30/08/2009 07:05:42 PM
 •   Viewed: 608
Chủ trì:1. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Phó Viện Trưởng 2. GS. Ogata - Trường ĐH ChowThời gian: 8h30 ngày 4 tháng 9 năm 2009Địa điểm: Hội trường tầng...

Tuyển dụng

 •   26/08/2009 02:15:35 PM
 •   Viewed: 1916
  THÔNG BÁO Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2009, cụ thể như sau: 1....

Other

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second