Cuộc thi Lập Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Tuesday - 17/09/2013 16:48
Cuộc thi Lập Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 1. Giới thiệu Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) là khu vực phát triển kinh tế nhanh, năng động của nền kinh tế. Khu vực này đã đóng góp trên 40% GDP và chiếm trên 50% tổng số lao động trong các doanh nghiệp và có vai trò quan trọng bảo đảm an sinh xã hội. Để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ xác định các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của mình, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Viện Môi trường Stockholm (Thụy Điển) và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam để tổ chức khoá tập huận “Lập Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”. 2. Nội dung cuộc thi 2.1. Mục đích, yêu cầu: Trong khuôn khổ hoạt động của dự án Kế hoạch hành động xanh của Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, cuộc thi lập Kế hoạch hành động xanh được tổ chức nhằm các mục tiêu như sau: Khích lệ và tôn vinh những doanh nghiệp đã có các hoạt động về xanh hóa sản xuất; Tạo phong trào rộng rãi trong các doanh nghiệp của Việt Nam về thực hiện các giải pháp, hành động xanh vì mục đích bảo vệ môi trường,  nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên,  nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp về các sáng kiến thực hành Kế hoạch hành động xanh. 2.2. Thể lệ cuộc thi: Đối tượng: Các học viên đã tham gia các khóa tập huấn về Kế hoạch hành động xanh do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. Hình thức tham gia: + Các thí sinh tham gia gửi bài dự thi trình bày rõ ràng trên giấy khổ A4. Không giới hạn về số trang của bài dự thi. Nếu có sử dụng hình ảnh, biểu đồ minh họa, cần ghi chú rõ; + Bài dự thi cần ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ, thông tin liên lạc Giải thưởng: Sau khi có kết quả chấm thi, giải thưởng cuộc thi sẽ được trao cho các thí sinh có kết quả bài thi tốt nhất. Các thí sinh thắng cuộc sẽ tham gia chuyến tham quan học tập kinh nghiệm về kế hoạch hành động xanh tại Thụy Điển. Thời gian nhận bài và công bố kết quả: Sau khi thông báo về cuộc thi, thời gian nhận các bài dự thi đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2013. Thời gian công bố kết quả sẽ vào ngày 30 tháng 9 năm 2013. Địa chỉ nhận bài dự thi: Đề nghị các anh chị gửi bài dự thi về địa chỉ hòm thư điện tử: kehoachhanhdongxanh@gmail.com hoặc gửi qua địa chỉ: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường – Số 479 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội. Thông tin liên hệ: chị Phan Thị Kim Oanh - Chuyên viên Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, điện thoại: 04.37931627 - máy lẻ: 123; di động: 0986.0701.86 2.2. Nội dung bài thi: a. Giới thiệu về công ty, mô tả các hoạt động sản xuất/kinh doanh chính, phân tích các yếu tố đầu vào/đầu ra của các quá trình sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp; b. Áp dụng các công cụ hỗ trợ đã được tập huấn để xác định vấn đề liên quan đến môi trường, sử dụng tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu của doanh nghiệp và lập kế hoạch hành động xanh cho doanh nghiệp; c. Bài học thu được từ khoá tập huấn lập kế hoạch hành động xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cuộc thi

Lập Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

1. Giới thiệu

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) là khu vực phát triển kinh tế nhanh, năng động của nền kinh tế. Khu vực này đã đóng góp trên 40% GDP và chiếm trên 50% tổng số lao động trong các doanh nghiệp và có vai trò quan trọng bảo đảm an sinh xã hội. Để giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ xác định các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu của mình, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Viện Môi trường Stockholm (Thụy Điển) và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam để tổ chức khoá tập huận “Lập Kế hoạch hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam”.

2. Nội dung cuộc thi

2.1. Mục đích, yêu cầu:

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án Kế hoạch hành động xanh của Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, cuộc thi lập Kế hoạch hành động xanh được tổ chức nhằm các mục tiêu như sau:

Khích lệ và tôn vinh những doanh nghiệp đã có các hoạt động về xanh hóa sản xuất;

Tạo phong trào rộng rãi trong các doanh nghiệp của Việt Nam về thực hiện các giải pháp, hành động xanh vì mục đích bảo vệ môi trường,  nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên,  nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam;

Chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp về các sáng kiến thực hành Kế hoạch hành động xanh.

2.2. Thể lệ cuộc thi:

Đối tượng: Các học viên đã tham gia các khóa tập huấn về Kế hoạch hành động xanh do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Hình thức tham gia:

+ Các thí sinh tham gia gửi bài dự thi trình bày rõ ràng trên giấy khổ A4. Không giới hạn về số trang của bài dự thi. Nếu có sử dụng hình ảnh, biểu đồ minh họa, cần ghi chú rõ;

+ Bài dự thi cần ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ, thông tin liên lạc

Giải thưởng:

Sau khi có kết quả chấm thi, giải thưởng cuộc thi sẽ được trao cho các thí sinh có kết quả bài thi tốt nhất. Các thí sinh thắng cuộc sẽ tham gia chuyến tham quan học tập kinh nghiệm về kế hoạch hành động xanh tại Thụy Điển.

Thời gian nhận bài và công bố kết quả:

Sau khi thông báo về cuộc thi, thời gian nhận các bài dự thi đến hết ngày 25 tháng 9 năm 2013. Thời gian công bố kết quả sẽ vào ngày 30 tháng 9 năm 2013.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Đề nghị các anh chị gửi bài dự thi về địa chỉ hòm thư điện tử: kehoachhanhdongxanh@gmail.com hoặc gửi qua địa chỉ: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường – Số 479 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Thông tin liên hệ: chị Phan Thị Kim Oanh - Chuyên viên Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, điện thoại: 04.37931627 - máy lẻ: 123; di động: 0986.0701.86

2.2. Nội dung bài thi:

a. Giới thiệu về công ty, mô tả các hoạt động sản xuất/kinh doanh chính, phân tích các yếu tố đầu vào/đầu ra của các quá trình sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp;

b. Áp dụng các công cụ hỗ trợ đã được tập huấn để xác định vấn đề liên quan đến môi trường, sử dụng tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu của doanh nghiệp và lập kế hoạch hành động xanh cho doanh nghiệp;

c. Bài học thu được từ khoá tập huấn lập kế hoạch hành động xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second