Giao lưu với Đại học Chow - Nhật Bản

Sunday - 30/08/2009 19:05
Chủ trì:1. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Phó Viện Trưởng 2. GS. Ogata - Trường ĐH ChowThời gian: 8h30 ngày 4 tháng 9 năm 2009Địa điểm: Hội trường tầng 1Thành phần tham dự: Đoàn viên TNCSHCM thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường                                Sinh viên trường Đại học Chow - Nhật Bản

Chủ trì:

1. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Phó Viện Trưởng

2. GS. Ogata - Trường ĐH Chow

Thời gian: 8h30 ngày 4 tháng 9 năm 2009

Địa điểm: Hội trường tầng 1

Thành phần tham dự: Đoàn viên TNCSHCM thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

                               Sinh viên trường Đại học Chow - Nhật Bản

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second