Giao thông bền vững

Tuesday - 28/07/2009 22:52
Seminar: Giao thông bền vững về môi trườngChủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế ChinhThời gian: 9h30 ngày  21/08/2009Đơn vị chuẩn bị: Ban Môi trường và Phát triển bền vững Địa điểm: Hội trường Viện.

Seminar: Giao thông bền vững về môi trường

Chủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh

Thời gian: 9h30 ngày  21/08/2009

Đơn vị chuẩn bị: Ban Môi trường và Phát triển bền vững

Địa điểm: Hội trường Viện.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second