Giao thông bền vững

 •   28/07/2009 10:52:07 PM
 •   Viewed: 659
Seminar: Giao thông bền vững về môi trườngChủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế ChinhThời gian: 9h30 ngày  21/08/2009Đơn vị chuẩn bị: Ban Môi trường và...

Quy trình xây dựng, trình phê duyệt dự án GEF

 •   28/07/2009 10:47:32 PM
 •   Viewed: 261
Seminar: Quy trình xây dựng, trình phê duyệt dự án GEFChủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế ChinhThời gian: 14h ngày 31/07/2009Điạ điểm: Hội trường...

Seminar về những nội dung cơ bản của Luật Đa dạng sinh học

 •   15/07/2009 09:18:17 PM
 •   Viewed: 278
Seminar về những nội dung cơ bản của Luật Đa dạng sinh họcThời gian: 14h,  ngày 22/7/2009Địa điểm: Hội trường tầng 1 Viện Chiến lược, Chính sách tài...

Tập huấn ISO

 •   14/07/2009 03:06:59 PM
 •   Viewed: 361
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ ISO 9001:2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thưa Quý Cơ quan, chúng tôi xin gửi tới Quý Cơ quan chương trình tập huấn...

Seminar về chi trả dịch vụ hệ sinh thái (PES)

 •   08/07/2009 07:42:30 PM
 •   Viewed: 425
Thời gian: 14.00 ngày 15/7/2008 Địa điểm: Hội trường tầng 1 Viện CLCSTNMT   Đơn vị chuẩn bị: Ban Quản lý tài nguyên và Đa dạng sinh học   Chủ...

Hội nghị sơ kết

 •   07/07/2009 08:21:56 PM
 •   Viewed: 463
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009   1.                   Thời gian: 8h00 đến 11h00 ngày 14/7/2009 ...

Chính sách phát triển KT - XH

 •   19/06/2009 03:09:46 PM
 •   Viewed: 11623
  Chiến lược phát triển KT - XH  Quy hoạch phát triển KT – XH Kế hoạch phát triển KT – XH 

Hội thảo về EST

 •   01/06/2009 11:45:49 PM
 •   Viewed: 400
Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ xây dựng Chiến lược quốc gia về Phát triển giao thông bền vững về môi trường (EST)” do Trung tâm Phát triển...

Tổng quan

 •   01/06/2009 09:56:47 PM
 •   Viewed: 233
Thông tin có vai trò vô cùng quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với các cơ quan Chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thời đại hiện nay....

Hội thảo về kế hoạch sửa đổi, bổ sung Luật Tài nguyên nước

 •   19/05/2009 05:21:45 PM
 •   Viewed: 260
Thời gian: 02 ngày (từ 22/5 và 24/5)   Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Đồ Sơn, Khu 1 Đồ Sơn, Hải Phòng   Chủ trì: -         Lãnh đạo Bộ Tài...

Hội thảo tham vấn ý kiến về 02 dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đa dạng sinh học

 •   19/05/2009 05:12:17 PM
 •   Viewed: 224
Thời gian: 21 tháng 5 năm 2008 (từ 8.00 đến 12.00) Địa điểm: Hội trường tầng 1 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, 1116...

Seminar về các công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

 •   19/05/2009 04:52:29 PM
 •   Viewed: 211
Thời gian: 20 tháng 5 năm 2009 (từ 14.00 đến 17.00)  Địa điểm: Hội trường tầng 1 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, 1116...

Giới thiệu Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 •   03/03/2009 03:40:07 AM
 •   Viewed: 4479
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu chính sách kinh tế -...

Bản đồ chỉ dẫn

 •   15/11/2008 08:13:24 PM
 •   Viewed: 67518
Vị trí Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường trên bản đồ Thành phố Hà Nội Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi...

Ban lãnh đạo

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 29000
PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh Viện trưởng Điện thoại: (04) - 3793.1629 (ext 888) Fax: (04) - 3793.1730Di động: 0913307559Email:...

Nhiệm vụ & Quyền hạn

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 18774
1. Tổ chức nghiên cứu lý luận,tổng kết thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, các vấn đề kinh tế, xã hội có liên...

Vị trí & Chức năng

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 21008
Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng giúp Bộ trưởng nghiên...

Our history

 •   29/10/2008 04:49:05 AM
 •   Viewed: 23556
On 18 September 2006, Prime Minister Nguyen Tan Dung signed Decision No 1237/QĐ-TTg to establish the Institute of Strategy and Policy on Natural...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second