Quy trình xây dựng, trình phê duyệt dự án GEF

Tuesday - 28/07/2009 22:47
Seminar: Quy trình xây dựng, trình phê duyệt dự án GEFChủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế ChinhThời gian: 14h ngày 31/07/2009Điạ điểm: Hội trường Viện.Đơn vị chuẩn bị: Phòng Hợp tác quốc tế 

Seminar: Quy trình xây dựng, trình phê duyệt dự án GEF

Chủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh

Thời gian: 14h ngày 31/07/2009

Điạ điểm: Hội trường Viện.

Đơn vị chuẩn bị: Phòng Hợp tác quốc tế 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second