Seminar về những nội dung cơ bản của Luật Đa dạng sinh học

Wednesday - 15/07/2009 21:18
Seminar về những nội dung cơ bản của Luật Đa dạng sinh họcThời gian: 14h,  ngày 22/7/2009Địa điểm: Hội trường tầng 1 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trườngChủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế ChinhĐơn vị trình bày: Ban Thể chế và Nguồn lực
Seminar về những nội dung cơ bản của Luật Đa dạng sinh học

Thời gian: 14h,  ngày 22/7/2009
Địa điểm: Hội trường tầng 1 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Chủ trì: Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh

Đơn vị trình bày: Ban Thể chế và Nguồn lực
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second