Tập huấn ISO

Tuesday - 14/07/2009 15:06
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ ISO 9001:2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thưa Quý Cơ quan, chúng tôi xin gửi tới Quý Cơ quan chương trình tập huấn nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng tại Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường dự kiến như sau: 1.     Mục đích của khóa học -         Giúp học viên có được khái niệm về Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, các khái niệm liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng. -         Hiểu được các nguyên tắc quản lý chất lượng, các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được xây dựng và áp dụng tại Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường. 2.     Phương pháp tập huấn -           Giảng viên trình bày các slides bằng máy chiếu, có những ví dụ sinh động giúp học viên nắm bắt nội dung một cách chủ động, tích cực. -           Khuyến khích trao đổi hai chiều: tư vấn đặt câu hỏi cũng như trả lời các câu hỏi từ phía học viên. 3.     Đối tượng tham gia -           Lãnh đạo Viện, phụ trách các phòng ban, toàn thể các cán bộ, chuyên viên       của Viện. 4.     Thời gian tập huấn: từ 8h00-17h00 ngày 21/7/2009 5.     Giảng viên:     Ms: Nguyễn Thị Nghiêm Trợ giảng:        Ms:  Lê Thị Hồng Thắm     6.     Yêu cầu chuẩn bị -           Quý Cơ quan chuẩn bị phòng học thích hợp, có màn chiếu, bút, bảng. -           Tư vấn chuẩn bị các tài liệu: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và slides bài giảng, bài tập phục vụ khóa học cho các học viên. 7.     Tóm lược chương trình khóa học        Thời gian Nội dung bài giảng 8:00-9h30 -         Nhận thức chung về ISO 9000, ISO 9001:2008 -         Các khái niệm liên quan đến chất lượng, quản lý chất lượng. -         Vòng tròn quản lý chất lượng. -    8 nguyên tắc quản lý chất lượng. 9:30-9:45 Nghỉ giải lao 9:45-12:00 - Các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Điều khoản 1 đến điều khoản 4) - Thảo luận 12h00-13h30  Nghỉ trưa 13h30-15h00 - Các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Điều khoản 1 đến điều khoản 4) - Thảo luận 15h00 – 15h15 Nghỉ giải lao 15h15-17h00 - Các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Điều khoản 5 đến điều khoản 8) - Thảo luận 17h00 Kết thúc khóa đào tạo  

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN VỀ ISO 9001:2008

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Thưa Quý Cơ quan, chúng tôi xin gửi tới Quý Cơ quan chương trình tập huấn nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng tại Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường dự kiến như sau:

1.     Mục đích của khóa học

-         Giúp học viên có được khái niệm về Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, các khái niệm liên quan đến chất lượng và quản lý chất lượng.

-         Hiểu được các nguyên tắc quản lý chất lượng, các yêu cầu đối với Hệ thống quản lý chất lượng sẽ được xây dựng và áp dụng tại Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường.

2.     Phương pháp tập huấn

-           Giảng viên trình bày các slides bằng máy chiếu, có những ví dụ sinh động giúp học viên nắm bắt nội dung một cách chủ động, tích cực.

-           Khuyến khích trao đổi hai chiều: tư vấn đặt câu hỏi cũng như trả lời các câu hỏi từ phía học viên.

3.     Đối tượng tham gia

-           Lãnh đạo Viện, phụ trách các phòng ban, toàn thể các cán bộ, chuyên viên

      của Viện.

4.     Thời gian tập huấn: từ 8h00-17h00 ngày 21/7/2009

5.     Giảng viên:     Ms: Nguyễn Thị Nghiêm

Trợ giảng:        Ms:  Lê Thị Hồng Thắm

 

 

6.     Yêu cầu chuẩn bị

-           Quý Cơ quan chuẩn bị phòng học thích hợp, có màn chiếu, bút, bảng.

-           Tư vấn chuẩn bị các tài liệu: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và slides bài giảng, bài tập phục vụ khóa học cho các học viên.

7.     Tóm lược chương trình khóa học       

Thời gian

Nội dung bài giảng

8:00-9h30

-         Nhận thức chung về ISO 9000, ISO 9001:2008

-         Các khái niệm liên quan đến chất lượng, quản lý chất lượng.

-         Vòng tròn quản lý chất lượng.

-    8 nguyên tắc quản lý chất lượng.

9:30-9:45

Nghỉ giải lao

9:45-12:00

- Các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Điều khoản 1 đến điều khoản 4)

- Thảo luận

12h00-13h30

 Nghỉ trưa

13h30-15h00

- Các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Điều khoản 1 đến điều khoản 4)

- Thảo luận

15h00 – 15h15

Nghỉ giải lao

15h15-17h00

- Các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Điều khoản 5 đến điều khoản 8)

- Thảo luận

17h00

Kết thúc khóa đào tạo

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second