Tuyển dụng

Wednesday - 26/08/2009 14:15
  THÔNG BÁO Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2009, cụ thể như sau: 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:- Là công dân nước CHXHCN Việt Nam (người mang một quốc tịch Việt Nam) và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi. Trường hợp là tiến sĩ tuổi dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi.- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.- Đơn dự tuyển ghi rõ ngành dự tuyển, có cam đoan sẵn sàng nhận công tác theo sự phân công của tổ chức.- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 2. Nhu cầu tuyển dụng:    tt Chuyên môn Số lượng Yêu cầu trình độ đào tạo I Khối các đơn vị giúp việc Viện trưởng 1 Quản lý môi trường 1 Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên 2 Kế toán 2 Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên 3 Tài chính-Tín dụng 1 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên 4 Chính sách hợp tác quốc tế 1 Có bằng thạc sỹ trở lên 5 Tiếng Anh 1 Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên II Khối các đơn vị nghiên cứu chuyên môn 6 Hoá thực phẩm 1 Có bằng thạc sỹ trở lên 7 Địa lý 1 Có bằng thạc sỹ trở lên 8 Hoá 1 Có bằng thạc sỹ trở lên 9 Luật 1 Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên 10 Kinh tế phát triển 1 Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên 11 Kinh tế 1 Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên 12 Quản trị kinh doanh 1 Có bằng thạc sỹ trở lên 13 Khoa học môi trường 1 Có bằng thạc sỹ trở lên 14 Công nghệ và quản lý môi trường 1 Có bằng thạc sỹ trở lên 15 Quản lý môi trường 1 Có bằng thạc sỹ trở lên 16 Nông học 1 Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên 17 Lâm sinh 1 Có bằng thạc sỹ trở lên Tổng số: 18    3. Hồ sơ dự tuyển:- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển học tập, làm việc.- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng).- Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển (như bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ…)- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)- 02 ảnh 4 x 6 cm, 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nơi nhận.- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận liên quan đến diện ưu tiên theo quy định của pháp luật (nếu có).(Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải xuất trình bản chính (gốc) để kiểm tra). 4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:- Thời gian: Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h00, Buổi chiều: 14h30 đến 16h30 của tất cả các ngày làm việc từ ngày 01 tháng 9 đến ngày  20 tháng 9 năm 2009. - Địa điểm: Văn phòng Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, 1116 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội. Chi tiết liên hệ Bà Nguyễn Thị Hà phòng số 101 (điện thoại: 04.37931629 - số lẻ 123 hoặc ntha@isponre.gov.vn).Lưu ý:1. Không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện.2. Không nhận hồ sơ không đạt yêu cầu.3. Không trả lại hồ sơ dự tuyển.
 
 THÔNG BÁO
 
Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2009, cụ thể như sau:
 
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
- Là công dân nước CHXHCN Việt Nam (người mang một quốc tịch Việt Nam) và có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.
- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi. Trường hợp là tiến sĩ tuổi dự tuyển có thể trên 45 tuổi nhưng không quá 50 tuổi.
- Có đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng.
- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng.
- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.
- Đơn dự tuyển ghi rõ ngành dự tuyển, có cam đoan sẵn sàng nhận công tác theo sự phân công của tổ chức.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
2. Nhu cầu tuyển dụng:
   

tt

Chuyên môn

Số lượng

Yêu cầu trình độ đào tạo

I

Khối các đơn vị giúp việc Viện trưởng

1

Quản lý môi trường

1

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên

2

Kế toán

2

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên

3

Tài chính-Tín dụng

1

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

4

Chính sách hợp tác quốc tế

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

5

Tiếng Anh

1

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên

II

Khối các đơn vị nghiên cứu chuyên môn

6

Hoá thực phẩm

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

7

Địa lý

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

8

Hoá

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

9

Luật

1

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên

10

Kinh tế phát triển

1

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên

11

Kinh tế

1

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên

12

Quản trị kinh doanh

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

13

Khoa học môi trường

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

14

Công nghệ và quản lý môi trường

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

15

Quản lý môi trường

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

16

Nông học

1

Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên

17

Lâm sinh

1

Có bằng thạc sỹ trở lên

Tổng số:

18

 

 
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển học tập, làm việc.
- Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng).
- Có đủ bản sao có công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển (như bằng cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ…)
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp (không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ)
- 02 ảnh 4 x 6 cm, 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ nơi nhận.
- Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận liên quan đến diện ưu tiên theo quy định của pháp luật (nếu có).
(Sau khi có kết quả trúng tuyển, thí sinh phải xuất trình bản chính (gốc) để kiểm tra).
 
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian: Buổi sáng: từ 8h30 đến 11h00, Buổi chiều: 14h30 đến 16h30 của tất cả các ngày làm việc từ ngày 01 tháng 9 đến ngày  20 tháng 9 năm 2009.
- Địa điểm: Văn phòng Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, 1116 Hoàng Quốc Việt- Cầu Giấy- Hà Nội. Chi tiết liên hệ Bà Nguyễn Thị Hà phòng số 101 (điện thoại: 04.37931629 - số lẻ 123 hoặc ntha@isponre.gov.vn).

Lưu ý:
1. Không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện.
2. Không nhận hồ sơ không đạt yêu cầu.
3. Không trả lại hồ sơ dự tuyển.
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second