Đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của BCS Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành TNMT

Monday - 22/06/2009 20:05
Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường, Vụ Kế hoạch và Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức xây dựng “Dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường”
Để hoàn thiện Dự thảo trình Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Cuộc họp chuyên gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị quyết này vào lúc 16h30 ngày 18/6/2009.
Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm các chuyên gia về kinh tế, kinh tế môi trường đến từ Viện Quản lý kinh tế Trung Ương,  Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch Đầu tư, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Nông nghiệp I, Trung tâm tư vấn Chính sách và Phát triển, đại diện Vụ Kế hoạch – Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng phụ trách các đơn vị trực thuộc Viện.
Dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Văn Tài, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường, Cuộc họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp có giá trị của tất cả các chuyên gia tham dự cho Dự thảo Nghị quyết. Các ý kiến góp ý tập trung vào một số vấn đề cần làm rõ như: tên gọi của Dự thảo Nghị quyết, cơ sở pháp lý của Nghị quyết, khái niệm, nội hàm về Kinh tế hóa, phạm vi thực hiện của Nghị quyết…
Cuộc họp đã diễn ra sôi nổi, trao đổi thẳng thắn và khoa học, trên tinh thần góp ý nhằm hoàn thiện nội dung và tính khả thi cho Nghị quyết trong thời gian tới. Cuộc họp kết thúc vào 20h cùng ngày.
 
 Ban Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second