Hội thảo khởi động Đánh giá tính dễ tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái

Monday - 28/12/2015 20:06
Nhằm thu thập ý kiến chuyên gia về các vấn đề liên quan đến đánh giá tính dễ tổn thương nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2015, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo khởi động Đánh giá tính dễ tổn thương cho thích ứng dựa vào hệ sinh thái. PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng ISPONRE đã đến dự và khai mạc Hội thảo.

Sau phát biểu khai mạc của PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh, các chuyên gia đã trình bày khái niệm Đánh giá tính dễ tổn thương (VA); cách tiếp cận và phương pháp triển khai đánh giá tính dễ tổn thương (các nghiên cứu thành phần: vĩ mô và vi mô). Một số phát hiện sơ bộ từ chuyến khảo sát tại hiện trường lần thứ nhất cũng được đại diện nhóm nghiên cứu giới thiệu tại Hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Viện trưởng ISPONRE khai mạc Hội thảo

Các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến về các bước thực hiện nghiên cứu đánh giá tính dễ tổn thương, đặc biệt là trong điều kiện thực tế tại hai khu vực thí điểm là tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình; đồng thời thảo luận về một số nội dung, để đưa ra những khuyến nghị phù hợp và khả thi cho quá trình ra quyết định về lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức trong phạm vi nghiên cứu đánh giá tính dễ tổn thương nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, thuộc dự án “Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam”. Mục đích của nghiên cứu là: (i) phân tích các hợp phần tạo nên tính dễ tổn thương (mức độ phơi nhiễm, độ nhạy cảm, và khả năng thích ứng); (ii) xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học về tính dễ tổn thương; và (iii) đưa ra những khuyến nghị cho quá trình ra quyết định về lồng ghép khái niệm EbA vào quá trình lập chính sách và quy hoạch/kế hoạch của tỉnh và những khuyến nghị cụ thể về các biện pháp EbA triển khai thí điểm tại các hệ sinh thái được lựa chọn tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình. Dự kiến nghiên cứu này sẽ được triển khai từ tháng 12 năm 2015 tới tháng 11 năm 2016.

 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second