Hội thảo tham vấn về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Tuần hoàn vật chất và Quản lý chất thải 3RINCs

Tuesday - 05/01/2016 21:26
Ngày 6/1/2016, Ban lãnh đạo Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc, xin ý kiến tham vấn chuyên gia về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế Tuần hoàn vật chất và Quản lý chất thải 3RINCs, dự kiến tổ chức vào tháng 3/2016 tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có đại diện Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục Hạ tầng kỹ thuật, các thành viên Hội đồng khoa học và đại diện Ban tổ chức của Nhật Bản.

Hội nghị khoa học quốc tế tuần hoàn vật chất và quản lý chất thải 3RINCs là Hội nghị khoa học thường niên được Hiệp hội Tuần hoàn vật chất và Quản lý chất thải Nhật Bản (JSMCWM) với sự hỗ trợ của Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ), Trung tâm Phát triển vùng Liên hợp quốc (UNCRD), Viện chiến lược môi trường toàn cầu (IGES) – một thành viên của Hiệp hội và các nhà tài trợ khác phối hợp tổ chức. Hội nghị 3RINCs lần đầu tiên được tổ chức thành công năm 2014 tại Kyoto, Nhật Bản với 400 đại biểu đến từ 37 quốc gia. Hội nghị 3RINCs lần thứ hai được tổ chức tại Deajeon, Hàn Quốc vào tháng 5/2015. Và Hội nghị lần thứ ba dự kiến tổ chức tại khách sạn Melía, Hà Nội từ ngày 9-11/3/2016 với sự tham gia của 300 đại biểu quốc tế và 200 đại biểu trong nước.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng ISPONRE khẳng định: “Đây là Hội nghị khoa học có quy mô lớn, tập hợp nhiều nhà quản lý, nhiều chuyên gia cũng như các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chất thải từ nhiều nước trên thế giới, việc tổ chức Hội nghị lần 3 sẽ là cơ hội lớn cho Việt Nam nhằm chia sẻ và học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng chính sách về quản lý chất thải và phát triển công nghệ 3R. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho Việt Nam mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.”

Mục tiêu của Hội nghị là tạo ra một diễn đàn cho các hoạt động khoa học nhằm thúc đẩy một xã hội 3R. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để trao đổi, chia sẻ, phổ biến các thông tin khoa học và công nghệ về 3R giữa các nghiên cứu, các chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức cá nhân có liên quan, góp phần thực hiện Tuyên bố Hà Nội về 3R.

Qua Hội thảo tham vấn, Ban tổ chức cũng tập hợp được rất nhiều ý kiến rất xác đáng của các chuyên gia về nội dung chuyên môn của Hội nghị, tiêu chí lựa chọn bài viết, khách mời, chương trình thực địa... để chuẩn bị cho Hội nghị 3RINCs sắp tới diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo


Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second