Sổ đỏ sẽ gộp vào sổ hồng

Sunday - 24/05/2009 14:21
Trao đổi với báo chí sáng 22/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Phạm Khôi Nguyên cho biết, sổ đỏ sẽ được gộp với sổ hồng, có nhiều trang và kích thước giống như hộ khẩu.
Trong sổ sẽ hiển thị diện tích và tài sản trên đất, các giao dịch liên quan đến thửa đất, những người sở hữu đất và nhà. Nếu miếng đất có nhiều nhà thì cũng được đưa toàn bộ vào sổ.
Vấn đề gộp sổ đỏ và sổ hồng đã được Chính phủ chỉ đạo, giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, nhằm mục tiêu đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2010 cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên toàn quốc.
Theo Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên, việc gộp sổ hồng và sổ đỏ cũng sẽ được Quốc hội góp ý kiến trong các phiên thảo luận về Luật Đất đai và Luật Nhà ở tại kỳ họp này.
Trước đó, Quốc hội đã ra Nghị quyết yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, sửa đổi vướng mắc trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các luật có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, điều chỉnh chính sách tài chính theo hướng miễn, giảm đóng góp của người dân khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

 

VNE

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second