Thông báo tuyển dụng viên chức 2013

Wednesday - 29/05/2013 22:33
Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2013
, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
2. Nhu cầu tuyển dụng:
Tải tại đây.
3. Hồ sơ dự tuyển
3.1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);
3.2. Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4x6) cm được chính quyền địa phương hoặc cơ quan công tác xác nhận trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);
3.3. Bản sao giấy khai sinh;
3.4. Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập (Bản sao học bạ hoặc phiếu điểm học tập toàn khóa) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
3.5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
3.6. Giấy chứng nhận sức khỏe có thời hạn trong 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 3/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
3.7. 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời hạn 6 tháng. 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại người nhận.
Hồ sơ dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết xét tuyển và xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức, nội dung tuyển dụng
4.1. Hình thức: xét tuyển
4.2. Nội dung:
- Xét tuyển hồ sơ (kết quả học tập);
- Phỏng vấn.
5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
5.1. Thời gian: Buổi sáng: từ 9h00 đến 11h00, Buổi chiều: 14h30 đến 16h30 của tất cả các ngày làm việc từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 05 tháng 7 năm 2013.
5.2. Địa điểm: Văn phòng Viện Chiến lược Chính sách tài nguyên và môi trường, 479 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Chi tiết liên hệ Bà Nguyễn Thị Hà phòng 102 (điện thoại: 04.37931629 - số lẻ 123 hoặc ntha@isponre.gov.vn).
Lưu ý:
- Không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện, fax, email.
- Không nhận hồ sơ không đạt yêu cầu.
- Không trả lại hồ sơ dự tuyển.
6. Lệ phí xét tuyển
Thí sinh dự tuyển phải nộp lệ phí xét tuyển theo quy định 260.000đ/người
7.    Thời gian, địa điểm phổ biến thông tin xét tuyển:
7.1. Thời gian: Viện sẽ thông báo thời gian cụ thể sau khi có danh sách đủ điều kiện dự tuyển.
7.2. Địa điểm: Hội trường Tầng 1 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, số 479 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

 

 


Thông tin tuyển dụng viên chức trên đây đã được đăng tải trên website Bộ Tài nguyên và Môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường.

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second