Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác năm 2016

Wednesday - 30/12/2015 19:58
Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (VCLCSTN&MT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016. Hội nghị có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại Hội nghị, sau phát biểu khai mạc của Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng Nguyễn Thắng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016. Trong năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, VCLCSTN&MT đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên cơ sở chương trình công tác cũng như các hướng dẫn của Bộ, trong đó bao gồm các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên được giao; các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án trong và ngoài nước, đồng thời tiếp tục thực hiện việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Viện.

Năm 2015, Viện có sự thay đổi lớn trong cơ cấu lãnh đạo. Từ ngày 31 tháng 8 năm 2015, Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đảm nhận chức vụ Viện trưởng. Mặc dù có sự chuyển giao nhưng Viện vẫn đảm bảo ổn định tổ chức, duy trì phát triển các hoạt động, không ảnh hưởng đển tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Trong năm qua, Viện đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ; sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ; thường xuyên nhận được sự tham gia, tư vấn tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học và các nhà quản lý đầu ngành. Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo và cán bộ Viện luôn đoàn kết, nỗ lực, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Viện cũng gặp một số khó khăn, như: chưa đáp ứng được cơ sở vật chất, thiết bị hạ tầng, cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường còn thiếu, một số lĩnh vực chuyên môn chưa đủ cán bộ nghiên cứu...

Các đơn vị thuộc Viện nhất trí với nội dung báo cáo, khẳng định những kết quả đã đạt được trong năm qua. Đại diện lãnh đạo các đơn vị chia sẻ, những nỗ lực của lãnh đạo Viện trong điều hành, định hướng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, cải thiện điều kiện làm việc của Viện, đặc biệt là những tháng cuối năm đã đóng vai trò quan trọng, tạo tiền đề cho những thành tích của Viện. Đồng thời, các đơn vị cũng thể hiện quyết tâm, trong năm 2016, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao hình ảnh và vị thế của Viện, tích cực xây dựng mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài Bộ.

Đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đều đánh giá cao những hoạt động của Viện và sự hợp tác giữa Viện và các đơn vị thuộc Bộ trong năm qua, góp phần không nhỏ vào những thành công chung của Bộ, nhất là trong giai đoạn chuyển giao hiện nay. Đồng thời, góp ý, chia sẻ để công tác nghiên cứu và hoạt động của Viện ngày càng phát triển với mong muốn có nhiều hợp tác hiệu quả hơn trong năm tới.

Qua tiếp thu ý kiến và lắng nghe những chia sẻ, nguyện vọng của cán bộ trong Viện, Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh khẳng định, VCLCSTN&MT trong năm 2016, sẽ giữ vững ổn định, hoàn thiện tổ chức, cải thiện cơ sở vật chất, tăng cường hợp tác quốc tế, khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh, hướng tới phát triển bền vững.

 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

 Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second