Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổng kết hoạt động năm 2015

Sunday - 20/12/2015 20:25
Ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại Trụ sở Viện, Văn phòng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp tổng kết hoạt động năm 2015. Viện trưởng - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh và Phó Viện Trưởng - TS Nguyễn Trung Thắng cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tham dự buổi tổng kết.

Văn phòng là đơn vị chức năng, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Viện trưởng trên 04 mảng công việc chính: tổ chức – văn thư, tổng hợp – hành chính, quản trị và kế hoạch - tài chính.

Đại diện Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Nguyễn Thị Minh Tâm đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016. Trong năm 2015, các hoạt động của Văn phòng vẫn giữ vững sự ổn định, các bộ phận chủ động, tích cực hoàn thành công việc, đảm bảo yêu cầu lãnh đạo Viện cũng như các phòng ban chức năng, hoàn thành công tác quyết toán đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Một số hoạt động cụ thế: Thực hiện các công tác về quy hoạch, bổ nhiệm; Rà soát, bổ sung quy hoạch Kế toán trưởng và viên chức quản lý của Viện giai đoạn 2014-2016 theo quy định hàng năm; xây dựng Đề án tinh giản biên chế gửi Bộ xét duyệt; Phối hợp với Trung tâm để trình bộ xem xét thành lập Tạp chí của Viện… Văn phòng còn đặc biệt nỗ lực trong công tác quản trị, kế hoạch tài chính trong quá trình thực hiện tổ chức triển khai thực hiện Dự án nâng cấp trụ sở làm việc và tăng cường trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Viện. Mặc dù số lượng cán bộ ít nhưng đã thực hiện khối lượng công việc lớn và thực hiện rất tích cực.


Cũng trong năm 2015, về nhân sự có nhiều thay đổi, như thay đổi lãnh đạo Viện và lãnh đạo Văn phòng, Văn phòng cũng đảm bảo được các quy trình, thủ tục thực hiện đúng quy định.

Trong năm 2016, Văn phòng vẫn thực hiện những hoạt động theo chức năng tuy nhiên, ngoài các hoạt động thường xuyên, từng nhóm công việc sẽ tập trung theo định hướng: tiếp tục rà soát xây dựng bổ sung quy chế hoạt động; tuyển dụng và tiếp nhận biên chế đảm bảo số lượng và chất lượng chuyên môn; thúc đẩy sử dụng phần mềm quản lý văn bản; hoàn thiện sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc…


Đại diện các đơn vị thuộc viện đều nhất trí với báo cáo, ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ văn phòng Viện trong năm qua. Qua đa số ý kiến, TS Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng nhấn mạnh, Văn phòng cần nhanh chóng hoàn thiện công tác quản trị nhằm đảm bảo các hoạt động của Viện được vận hành thông suốt; nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn bộ máy văn phòng, có kế hoạch họp giao ban hàng tuần, đồng thời, hỗ trợ, hướng dẫn, bổ sung thêm thông tin, công tác hành chính, kế hoạch - tài chính, nhân sự… nhất là đối với những đơn vị mới thành lập như Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, ngoài ra, cập nhật thông tin về các lớp bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ theo nhu cầu của cán bộ Viện.


Đồng ý với các ý kiến nhận xét, Viện trưởng - PGS.TS Nguyễn Thế Chinh và Phó Viện Trưởng - TS Nguyễn Trung Thắng đánh giá cao sự nhiệt tình, trách nhiệm công việc đối với công việc của cán bộ Văn phòng. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Viện đưa ra định hướng cụ thể cho kế hoạch hoạt động của Văn phòng để giải quyết những mặt còn tồn tại, đồng thời, động viên cán bộ, nhân viên của Văn phòng cùng nhau đoàn kết, sáng tạo xứng đáng là đơn vị tham mưu của Viện.

 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo


Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second