Giao lưu với sinh viên trường Đại học Chuo - Nhật Bản

 •   08/09/2012 04:35:38 PM
 •   Viewed: 297
Ngày 07 tháng 9 năm 2012, đoàn thanh niên Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã có buổi giao lưu thân mật với đoàn sinh viên trường...

Đón nhận máy tính do ông Heuk-Jin Chung, đại diện tổ chức NIPA - Hàn Quốc trao tặng

 •   16/09/2012 11:07:11 PM
 •   Viewed: 285
Ngày 17 tháng 9 năm 2012, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), ông Heuk-Jin Chung - đại diện tổ chức National IT...

Làm việc với đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu về tăng trưởng xanh toàn cầu - Hàn Quốc

 •   26/09/2012 09:22:03 PM
 •   Viewed: 277
Ngày 27 tháng 9 năm 2012, TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc với đoàn...

Tiếp và làm việc với chuyên gia thuộc JICA - Nhật Bản

 •   27/09/2012 10:27:50 PM
 •   Viewed: 269
Tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, ngày 28 tháng 9 năm 2012, bà Michiyo Kakegawa - chuyên gia thuộc tổ chức JICA, Nhật Bản đã...

Làm việc với Viện Nghiên cứu môi trường quốc gia Nhật Bản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

 •   13/10/2012 09:36:20 PM
 •   Viewed: 329
Trong khuôn khổ hợp tác với Viện Nghiên cứu môi trường quốc gia Nhật Bản (NIES) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), TS. Nguyễn Văn Tài - Viện...

Chuyên gia tình nguyện Natalie Klein từ GIZ, Cộng hòa Liên bang Đức kết thúc công tác tại Viện

 •   14/10/2012 10:58:54 PM
 •   Viewed: 279
Sau một năm làm việc tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), Natalie Klein - chuyên gia tình nguyện từ Tổ chức Hợp tác kỹ...

Làm việc với chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới

 •   16/12/2012 11:43:38 PM
 •   Viewed: 277
Tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), ngày 17 tháng 12 năm 2012 đã diễn ra buổi làm việc giữa TS. Nguyễn Văn Tài...

Làm việc với đoàn đánh giá giữa kỳ dự án Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính quốc gia tại Việt Nam

 •   18/12/2012 04:18:42 PM
 •   Viewed: 291
Trong khuôn khổ dự án Tăng cường năng lực kiểm kê khí nhà kính quốc gia tại Việt Nam, đoàn chuyên gia Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - tổ...

Làm việc với chuyên gia Ngân hàng Thế giới về triển khai sáng kiến Hạch toán tài sản và định giá dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam

 •   13/11/2013 12:32:22 AM
 •   Viewed: 279
Trong khuôn khổ triển khai sáng kiến Hạch toán tài sản và định giá dịch vụ hệ sinh thái (WAVES) tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới...

Làm việc với đại diện UN-HABITAT tại Việt Nam

 •   21/01/2013 04:51:57 PM
 •   Viewed: 298
Ngày 22 tháng 01 năm 2013, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã diễn ra buổi làm việc giữa Phó Viện trưởng Nguyễn Thế...

Làm việc với các bên liên quan về phối hợp tổ chức Diễn đàn khu vực châu Á về Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế chất thải

 •   22/01/2013 05:36:51 PM
 •   Viewed: 293
Để chuẩn bị tổ chức Diễn đàn khu vực châu Á về Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế chất thải (3R) lần thứ IV tại Việt Nam, TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó...

Làm việc với chuyên gia Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc

 •   11/06/2013 11:56:00 PM
 •   Viewed: 286
Ngày 12 tháng 6 năm 2013, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã có buổi làm việc với TS....

Giao lưu với sinh viên Đại học Chuo - Nhật Bản

 •   05/09/2013 09:01:38 PM
 •   Viewed: 303
Ngày 06 tháng 9 năm 2013, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã diễn ra buổi giao lưu giữa các đoàn viên thanh niên của Viện và...

Giao lưu với sinh viên Đại học Chuo - Nhật Bản

 •   05/09/2013 09:01:38 PM
 •   Viewed: 275
Ngày 06 tháng 9 năm 2013, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã diễn ra buổi giao lưu giữa các đoàn viên thanh niên của Viện và...

Làm việc với đoàn công tác từ Bhutan về thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

 •   08/09/2014 07:58:31 PM
 •   Viewed: 307
Vừa qua, đại diện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã có buổi làm việc với đoàn công tác từ Bhutan về kinh nghiệm thực hiện đánh...

Giao lưu với sinh viên Đại học Chuo - Nhật Bản

 •   11/09/2014 10:39:27 PM
 •   Viewed: 280
Ngày 12 tháng 9 năm 2014, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã diễn ra buổi giao lưu với đoàn sinh viên trường Đại học Chuo -...

Làm việc với đoàn chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 •   05/04/2015 10:57:34 PM
 •   Viewed: 289
Ngày 06 tháng 4 năm 2015, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh - Phó Viện trưởng, đã có buổi tiếp và...

Làm việc với Đoàn cán bộ cấp cao của Cộng hòa Liên bang Myanma

 •   04/06/2015 07:25:31 PM
 •   Viewed: 287
Ngày 02 tháng 6 năm 2015, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, TS. Nguyễn Thắng – Phó Viện trưởng, đã có buổi tiếp và làm việc...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second