Làm việc với các bên liên quan về phối hợp tổ chức Diễn đàn khu vực châu Á về Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế chất thải

Tuesday - 22/01/2013 17:36
Để chuẩn bị tổ chức Diễn đàn khu vực châu Á về Giảm thiểu, Tái sử dụng và Tái chế chất thải (3R) lần thứ IV tại Việt Nam, TS. Nguyễn Trung Thắng - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã có buổi làm việc với đại diện Trung tâm Phát triển vùng Liên hợp quốc (UNCRD) và Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) vào ngày 23 tháng 01 năm 2013.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng cùng tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các bên liên quan đã thảo luận nhiều nội dung về chi tiết chương trình Diễn đàn 3R; dự thảo Tuyên bố Hà Nội về 3R; vấn đề hậu cần cho sự kiện…

Theo dự kiến, Diễn đàn 3R sẽ được tổ chức tại Hà Nội, trong các ngày 18-20 tháng 3 năm 2013. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường được giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tổ chức Diễn đàn.

 

Văn phòng Viện

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second