Làm việc với chuyên gia Ngân hàng Thế giới về triển khai sáng kiến Hạch toán tài sản và định giá dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam

Wednesday - 13/11/2013 00:32
Trong khuôn khổ triển khai sáng kiến Hạch toán tài sản và định giá dịch vụ hệ sinh thái (WAVES) tại Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (WB) thực hiện, TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc với chuyên gia WB vào ngày 13 tháng 11 năm 2013.

Tại đây, đại diện hai bên đã thảo luận về lộ trình áp dụng hạch toán vốn tự nhiên, chính sách và lồng ghép hạch toán tài sản và định giá hệ sinh thái vào chính sách phát triển của Việt Nam. Các thành viên cuộc họp cũng đưa ra ý kiến trao đổi cụ thể trong việc tổ chức các hội nghị nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia, thành lập các nhóm làm việc theo từng chuyên đề để xây dựng lộ trình áp dụng hạch toán vốn tự nhiên tại Việt Nam, cũng như chia sẻ dữ liệu và những vấn đề liên quan khác. Dự kiến, các hội nghị sẽ được tổ chức vào đầu năm 2014.

Sáng kiến WAVES do WB khởi xướng từ năm 2010 với sự tham gia của 05 quốc gia bao gồm Botswana, Colombia, Costa Rica, Madagascar, Philippines; nhằm hỗ trợ các quốc gia trên thế giới lồng ghép vốn tự nhiên vào hệ thống tài khoản quốc gia và chính sách của các ngành hoặc lĩnh vực liên quan. Trong giai đoạn 2012-2015, dự kiến sẽ có 20 quốc gia, bao gồm Việt Nam, tham gia thực hiện sáng kiến này.

Trong khuôn khổ của dự án tại Việt Nam, để chuẩn bị cho việc Việt Nam chính thức trở thành quốc gia thành viên của sáng kiến WAVES toàn cầu, theo đề nghị của WB, ISPONRE là đơn vị chủ trì phối hợp với các bên liên quan xây dựng lộ trình hạch toán vốn tự nhiên trong thời gian tới.

 

Văn phòng Viện

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second