Làm việc với chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới

Sunday - 16/12/2012 23:43
Tại trụ sở Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE), ngày 17 tháng 12 năm 2012 đã diễn ra buổi làm việc giữa TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng và ông David Annandale - chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới về việc khảo sát thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác thuộc Dự án Quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng bền vững thân thiện với môi trường và xã hội tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Tại buổi làm việc, ông David Annandale cho biết, Dự án Quan hệ đối tác cơ sở hạ tầng bền vững thân thiện với môi trường và xã hội tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Cơ quan Phát triển quốc tế Úc - Ngân hàng Thế giới (AusAID-World Bank Partnership on Environmentally and Socially Sustainable Infrastructure in the East Asia and Pacific Region project) được triển khai tại Việt Nam, Indonesia và Philippines. Một trong các mục tiêu của dự án là thiết lập mô hình trung tâm đào tạo bền vững, tập trung vào tăng cường năng lực về an toàn môi trường; và ISPONRE đang được xem xét là đối tác tiềm năng để hợp tác thực hiện mục tiêu này.

TS. Nguyễn Văn Tài và các cán bộ Viện đã chia sẻ nhiều thông tin về Viện, trong đó có một số kết quả cụ thể đạt được trong nghiên cứu về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đại diện ISPONRE cũng giới thiệu một số nét chính về mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế đã hợp tác lâu năm với Viện, những dự án đã và đang được triển khai cùng các đối tác quốc tế, bao gồm cả những dự án về đào tạo, về tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo…

Kết thúc buổi làm việc, ông David Annandale cảm ơn đại diện ISPONRE đã dành thời gian và cung cấp những thông tin hữu ích. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi nhiều nội dung cụ thể, chuyên sâu, chuẩn bị tốt cho phiên làm việc tiếp theo và từng bước định hình rõ hơn hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

 

Văn phòng Viện

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second