Làm việc với đại diện Quỹ môi trường toàn cầu về các dự án về hóa chất tại Việt Nam

Tuesday - 31/07/2012 21:11
Vừa qua, TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) về các dự án quản lý hóa chất của Việt Nam. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Phòng Hợp tác quốc tế thuộc Viện.

Tại buổi họp, đoàn đại biểu GEF toàn cầu đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc huy động nguồn lực của GEF trong lĩnh vực quản lý hóa chất. Theo đó, Việt Nam là một trong những quốc gia huy động được nhiều dự án về quản lý hóa chất của GEF với sự tham gia của nhiều tổ chức quốc tế (UNDP, WB, UNEP, UNIDO), cũng như các cơ quan liên quan của Việt Nam (Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Việc nhân rộng các bài học kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong việc thực hiện các dự án về quản lý hóa chất rất có ý nghĩa đối với GEF.

Theo dự kiến, trong các ngày tiếp theo, đoàn công tác sẽ làm việc trực tiếp với các cơ quan chủ quản của Việt Nam và các cơ quan thực hiện của GEF. Đồng thời, đoàn sẽ đi thăm một số điểm trình diễn như trạm đốt rác thải y tế, phòng thí nghiệm đioxin và khu xử lý hóa chất bảo vệ thực vật tại Hà Tĩnh.

 

Phòng Hợp tác quốc tế

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second