Làm việc với đại diện UN-HABITAT tại Việt Nam

Monday - 21/01/2013 16:51
Ngày 22 tháng 01 năm 2013, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã diễn ra buổi làm việc giữa Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh và đại diện UN-HABITAT tại Việt Nam -  ông Nguyễn Quang, Giám đốc Chương trình.

Cùng tham dự buổi làm việc có còn có đại diện Hiệp hội các đô thị Việt Nam, điều phối viên tư vấn thuộc Chương trình và đại diện một số phòng, ban thuộc ISPONRE.

Tại buổi làm việc, sau khi giới thiệu một số nét chính về UN-HABITAT, đại diện tổ chức này cho biết, tại Việt Nam, các chương trình đang được triển khai hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, xây dựng và phát triển thành phố sinh thái. Trong đó, đối với sự phát triển liên minh các đô thị, tổ chức tập trung vào hoạt động nâng cao năng lực, đánh giá đô thị hóa, nâng cấp đô thị… Liên quan đến nội dung này, ông Terry Standley - tư vấn viên thuộc Chương trình tại Việt Nam đã trình bày thông tin về các dự án đang được triển khai.

Giới thiệu vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ISPONRE, Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh đồng thời cung cấp thêm thông tin về mạng lưới chuyên gia, đối tác trong và ngoài nước cũng như các sản phẩm nổi bật của Viện trong thời gian qua. Đại diện ISPONRE đặc biệt nhấn mạnh vai trò và sự tham gia của Viện trong xây dựng chiến lược, chính sách thúc đẩy tăng trưởng xanh, tiến bộ xã hội và phát triển bền vững.

Với thông tin về một số hoạt động trong lĩnh vực tăng trưởng xanh, 3R… dự kiến sẽ được UN-HABITAT và các đối tác liên quan tổ chức trong thời gian tới tại Việt Nam, đại diện ISPONRE khẳng định sẽ quan tâm và hợp tác tích cực.

Đặt mục tiêu tìm hiểu cơ hội hợp tác nghiên cứu giữa ISPONRE và UN-HABITAT, các bên tham dự buổi làm việc cùng cảm ơn những thông tin được chia sẻ và bày tỏ mong muốn sẽ sớm có những tiếp xúc, trao đổi để định hình rõ nét hơn nữa những vấn đề hai bên cùng quan tâm và triển khai hợp tác hiệu quả, bền vững.

 

Văn phòng Viện

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second