Làm việc với đoàn chuyên gia Bộ Tài nguyên và Môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Sunday - 05/04/2015 22:57
Ngày 06 tháng 4 năm 2015, tại Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh - Phó Viện trưởng, đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do bà Souvany Phonevilay, Phó Vụ trưởng Vụ Cải thiện chất lượng môi trường, làm trưởng đoàn.

Tham gia buổi làm việc còn có các chuyên gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Bộ Tài chính Lào, chuyên gia cố vấn chương trình hỗ trợ bảo vệ môi trường Lào… và một số cán bộ nghiên cứu của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu tổng quan về những trọng tâm nghiên cứu và đề xuất trao đổi những mối quan tâm chung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, định hướng một số cơ hội giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực này. Đại diện Lào cho biết, nước bạn đang có kế hoạch xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường, chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh… và đang rất cần học hỏi những kinh nghiệm hữu ích của Việt Nam.

Với những câu hỏi từ các chuyên gia Lào, Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh và cán bộ nghiên cứu của Viện đã chia sẻ thông tin về việc xây dựng các chiến lược, chính sách, bao gồm quy trình xây dựng dự thảo và đệ trình để được ban hành; nguồn kinh phí và phương thức sử dụng; vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành; việc tham gia các dự án lớn của Nhà nước; về công tác dự báo và xây dựng chiến lược thích ứng biến đổi khí hậu; hoạt động hợp tác quốc tế trong tăng cường nguồn lực, nâng cao hiệu quả thực thi dự án môi trường…

Trưởng đoàn chuyên gia, bà Souvany Phonevilay đã trân trọng cảm ơn Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh và các thành viên Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã dành thời gian tiếp đón và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình hoạt động. Phía bạn Lào đánh giá cao những thông tin đã được cung cấp và cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường Lào sẽ xem xét và áp dụng những bài học từ Việt Nam trong quá trình hoạt động sắp tới. Hai bên cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, trao đổi thông tin và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt là trong vấn đề xây dựng chiến lược, chính sách và phát triển đội ngũ nhân lực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second