Làm việc với đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu về tăng trưởng xanh toàn cầu - Hàn Quốc

Wednesday - 26/09/2012 21:22
Ngày 27 tháng 9 năm 2012, TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia Viện Nghiên cứu về tăng trưởng xanh toàn cầu, Hàn Quốc (Global Green Growth Institute - GGGI), do TS. Myung Kyoon Lee, Giám đốc Kế hoạch và thực hiện tăng trưởng xanh (GGPI) làm trưởng đoàn.

Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện Phòng Hợp tác quốc tế và đại diện Ban Tổng hợp, Ban Môi trường và phát triển bền vững và chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Viện.

Tại buổi làm việc, sau những thông tin giới thiệu chung về ISPONRE và GGGI, các chuyên gia đã trao đổi về kế hoạch của Chính phủ hay hiện trạng về sự phát triển của Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam trong những lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu của Việt Nam. Đại diện hai bên cũng xem xét khả năng hợp tác giữa ISPONRE và GGGI trong lĩnh vực này, cũng như đánh giá tiềm năng hợp tác trong từng nội dung cụ thể.

Kết thúc buổi làm việc, các chuyên gia bày tỏ mong muốn sẽ sớm sắp xếp những phiên làm việc tiếp theo để tiếp tục đàm phán, tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.

 

Văn phòng Viện

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second