Làm việc với Viện Nghiên cứu môi trường quốc gia Nhật Bản và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

Saturday - 13/10/2012 21:36
Trong khuôn khổ hợp tác với Viện Nghiên cứu môi trường quốc gia Nhật Bản (NIES) và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đã có buổi làm việc với đại diện hai tổ chức trên để thảo luận một số nội dung hợp tác cụ thể trong những nghiên cứu về xây dựng xã hội các-bon thấp và triển khai dự án Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức cam kết sẽ hỗ trợ ISPONRE trong việc tăng cường năng lực nghiên cứu. ISPONRE cũng nhận được lời mời tham gia Mạng lưới nghiên cứu châu Á về các-bon thấp (LoCARNet) và hợp tác trong những dự án có liên quan của Mạng lưới này tại khu vực.

Tiếp tục khẳng định ISPONRE là đối tác chính trong hoạt động hợp tác nghiên cứu về các-bon thấp tại Việt Nam, NIES đã tìm hiểu nhu cầu cụ thể của ISPONRE trong nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán giảm phát thải phù hợp với Việt Nam, xây dựng các kịch bản, hoạch định chính sách trong lĩnh vực này và đề xuất xây dựng nhóm nghiên cứu chuyên sâu.

Đại diện các bên đã bàn thảo phương hướng cụ thể trong hoạt động hỗ trợ về NAMA của JICA tại Việt Nam, trong đó NIES sẽ hỗ trợ về mặt kỹ thuật, chuyên gia và JICA sẽ hỗ trợ về quy trình. ISPONRE được nhìn nhận có vai trò quan trọng trong thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, dự kiến NIES, JICA và ISPONRE sẽ triển khai nhiều hoạt động chung, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực được các bên cùng quan tâm.

 

Văn phòng Viện

Newer articles

Older articles

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second