Cơ chế quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ nguồn gen

 •   08/11/2010 06:52:11 PM
 •   Viewed: 3783
Đề xuất cơ chế quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (ABS) từ nguồn gen phù hợp với điều kiện Việt Nam là mục tiêu chính của Đề tài KHCN cấp...

Biết dựa vào giới nghiên cứu để chế ngự nhóm lợi ích

 •   24/10/2010 05:30:13 PM
 •   Viewed: 2469
Phải cho lùi vào dĩ vãng cái thời mà nhà lãnh đạo "gần dân", "sâu sát với dân" chỉ đơn giản bằng cách thỉnh thoảng đến nhà những người nghèo tặng quà,...

think

 •   24/10/2010 05:45:07 PM
 •   Viewed: 284
2.             Một ví dụ tiêu biểu là "Cơ quan nghiên cứu đường sắt Mãn Châu" của Nhật Bản đầu thế kỷ XX. Theo giáo sư Kobayashi Hideo, Đại học...

Think tanks và sự hưng vong của quốc gia

 •   24/10/2010 05:22:54 PM
 •   Viewed: 2278
Một dân tộc không có lực lượng tư duy chiến lược chuyên nghiệp, hoặc có nhưng què quặt, thì dẫu có độc lập đi nữa, cũng sẽ rơi vào trạng thái nô lệ...

Think tanks

 •   24/10/2010 05:13:34 PM
 •   Viewed: 311
Một dân tộc không có lực lượng tư duy chiến lược chuyên nghiệp, hoặc có nhưng què quặt, thì dẫu có độc lập đi nữa, cũng sẽ rơi vào trạng thái nô lệ...

Think tanks và sự hưng vong của quốc gia

 •   24/10/2010 03:37:41 PM
 •   Viewed: 426
Một dân tộc không có lực lượng tư duy chiến lược chuyên nghiệp, hoặc có nhưng què quặt, thì dẫu có độc lập đi nữa, cũng sẽ rơi vào trạng thái nô lệ...

Xây dựng lực lượng think tanks để phát triển

 •   19/10/2010 05:24:35 PM
 •   Viewed: 2832
Think tanks không phải là sở hữu riêng của các chính khách. Think tanks là hiện tượng phổ biến của "xã hội công dân". Trong những xã hội có một nền...

Vướng mắc về pháp luật liên quan đến giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai

 •   14/10/2010 04:34:48 PM
 •   Viewed: 21446
Thực trạng giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai đã và đang là vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế đất nước,...

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   14/09/2010 08:06:19 PM
 •   Viewed: 8715
Hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa X) đã công bố và đang tổ chức lấy ý kiến góp ý

Từ vụ Vedan: nhìn nhận những khuyết tật của hệ thống pháp lý

 •   23/08/2010 10:53:50 PM
 •   Viewed: 3688
Thời hiệu khởi kiện trong vụ Vedan đã gần hết. Dùng dằng mãi cho đến nay, người nông dân mòn mỏi chờ thiện chí của doanh nghiệp để tìm một lối ra đơn...

Tổng quan về xu hướng, hiện trạng Chính sách/Chiến lược biển một số nước trên thế giới và vấn đề đặt ra trong công tác sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển tại nước ta.

 •   19/08/2010 10:43:07 PM
 •   Viewed: 7615
Khi loài người bước vào thế kỉ 21, thực tế cho thấy rằng các chính sách, chiến lược về quản lý tổng hợp biển, ngày càng trở nên cần thiết để bảo vệ,...

Một số mô hình quản lý chiến lược nguồn nhân lực

 •   09/08/2010 11:40:06 PM
 •   Viewed: 17308
Xây dựng mô hình quản lý chiến lược nguồn nhân lực đòi hòi doanh nghiệp phải xây dựng các mục tiêu, chiến lược và chính sách nhân lực phù hợp với...

Nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của chủ thể khai thác khoáng sản

 •   27/07/2010 03:23:35 PM
 •   Viewed: 37372
Hiện nay, hoạt động khai thác khoáng sản ở Việt Nam diễn ra với quy mô và tốc độ ngày càng lớn, nhanh, đồng nghĩa với trữ lượng...

Kinh nghiệm quản lý nhà nước về biển của một số nước

 •   11/07/2010 10:09:40 PM
 •   Viewed: 6893
Để có nguồn nhân lực cao trong quản lý tổng hợp biển, đảo, đội ngũ nhân lực phải được đào tạo một cách bài bản, có khả năng điều tra, nghiên cứu để...

Nghiên cứu tóm tắt về Bồi thường thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường

 •   09/06/2010 10:47:35 PM
 •   Viewed: 17138
Bồi thường thiệt  hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường được pháp luật ghi nhận lần đầu tiên tại Luật Bảo vệ môi trường (Luật BVMT) năm 1993, theo đó...

Triển khai thực hiện chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường

 •   09/06/2010 10:21:50 PM
 •   Viewed: 3706
Kinh tế hóa ngành tài nguyên môi trường là chủ trương lớn được Bộ TNMT tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai trong năm 2010 và trong những  năm tới...

Hạn chế trong quy định hiện hành về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

 •   06/06/2010 09:57:18 PM
 •   Viewed: 12781
Trong thời gian qua, hàng loạt các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được phát hiện với mức độ nghiêm trọng ở nhiều tỉnh, thành...

Việt Nam với lời nguyền tài nguyên

 •   06/06/2010 09:57:18 PM
 •   Viewed: 8707
Phụ thuộc khá nhiều vào lợi nhuận từ các nguồn tài nguyên, Việt Nam có nguy cơ mắc phải lời nguyền tài nguyên hay căn bệnh Hà Lan nếu không có các...

Lời nguyền tài nguyên liệu có tránh được?

 •   26/05/2010 10:19:02 PM
 •   Viewed: 5870
Lời nguyền tài nguyên là có thật, thế nhưng nó không phải là tất yếu của một nước có tài nguyên, mà phụ thuộc vào mỗi quốc gia làm gì để tránh bẫy tài...

Other

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second