Dòng sông và phát triển lãnh thổ

 •   13/09/2009 02:24:14 PM
 •   Viewed: 3914
Nước là yếu tố cần thiết cho sự sống trên hành tinh của chúng ta, đến khi loài người thám hiểm các hành tinh khác, một trong những điều mà các nhà...

Mở bể than 210 tỷ tấn: Không đánh đổi lúa lấy than

 •   10/09/2009 06:34:14 PM
 •   Viewed: 3200
"Phải thử nghiệm. Nếu khai thác than mà có lợi và giữ được lúa thì chúng ta làm. Còn không, phải dừng lại. Chúng ta không bao giờ chấp nhận đánh đổi".

Hướng tới một quốc gia kinh tế biển

 •   02/09/2009 03:56:03 PM
 •   Viewed: 10792
Để hướng tới một quốc gia kinh tế biển, điều cần thiết trước tiên đòi hỏi chúng ta cần có một tư duy đầy đủ về biển. Biển là một thực thể khách quan...

Đổi mới cách làm chiến lược

 •   25/08/2009 08:31:08 PM
 •   Viewed: 4680
Hiện nay là thời điểm thích hợp để triển khai nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội cho đất nước thời kỳ 2011-2020, thời gian thực...

Cần có một chiến lược toàn diện về tài nguyên và môi trường biển

 •   06/08/2009 02:52:54 PM
 •   Viewed: 8648
Việt Nam nằm phía tây Biển Đông, có bờ biển dài hơn 3.260 km, vùng biển rộng hơn 1 triệu km2, gấp 3 lần diện tích đất liền. Theo một số tài liệu, Biển...

Cạnh tranh toàn cầu: Nhìn lại chuyện cây ôliu và chiếc Lexus

 •   30/08/2009 06:50:59 PM
 •   Viewed: 6361
Câu chuyện của ngày hôm nay là toàn dân tộc Việt thống nhất ý chí bước lên chiếc Lexus một cách dứt khoát và vạch ra chiến lược để giành thế làm chủ...

Toàn cầu hoá gặp thách thức

 •   02/08/2009 02:55:09 PM
 •   Viewed: 428
Trước khi cuộc khủng hoảng xảy đến, toàn cầu hoá tưởng như là một xu thế khá bền vững. Tuy nhiên, quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu cũng đã hiện hữu...

Kinh tế học đang khủng hoảng: Đã đến lúc đại tu

 •   30/07/2009 09:51:12 PM
 •   Viewed: 346
Khẳng định rằng nghiên cứu kinh tế vĩ mô đang gặp vấn đề nghiêm trọng, ông Paul De Grauwe, giáo sư kinh tế học của trường Đại học Leuven và Trung tâm...

Một số vấn đề xung quanh hoạt động phê duyệt chính sách của Chính phủ

 •   29/07/2009 10:17:45 PM
 •   Viewed: 388
Với tư cách là chủ thể thực hiện một cách tích cực quyền sáng kiến pháp luật, Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc đề xuất và quyết định chính...

Luật các vùng biển Việt Nam: Công cụ thực hiện chính sách biển trong tình hình mới

 •   27/07/2009 02:51:07 PM
 •   Viewed: 19182
Là một quốc gia ven biển, nằm dọc Biển Đông, trải dài qua 16 vĩ độ, (giữa vĩ tuyến 230 và 70 Bắc), Việt Nam có lợi thế và khả năng để tiến ra biển,...

Nội dung của Công ước Đa dạng sinh học được nội luật hóa trong Luật Đa dạng sinh học của Việt Nam

 •   16/07/2009 09:34:10 PM
 •   Viewed: 15645
Công ước Đa dạng sinh học là một hiệp ước khung được thông qua tại Hội Nghị thượng đỉnh về Môi trường và Phát triển bền vững năm 1992 tại Rio de...

Chính sách và xây dựng pháp luật

 •   08/07/2009 07:34:50 PM
 •   Viewed: 30737
Trước nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, trong thời gian qua, nhiều đạo luật, pháp lệnh (sau đây gọi chung là...

Có nên xây dựng nhà máy điện hạt nhân?

 •   28/06/2009 11:11:12 PM
 •   Viewed: 8213
Khi giá dầu mỏ tăng cao chót vót vào giữa năm ngoái, nhiều nước đã nghĩ tới điện hạt nhân như là lời giải cho bài toán năng lượng. Tuy vậy, điện hạt...

Xây dựng pháp luật đất đai với vấn đề phát triển bền vững

 •   28/06/2009 10:59:29 PM
 •   Viewed: 5356
  Hiện nay, quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa vấn đề phát triển bền vững trong hoạt động xây dựng pháp luật đất đai chưa được nhận thức một cách thấu...

Chính sách đền bù khi thu hồi đất của một số nước trong khu vực và Việt Nam

 •   28/06/2009 07:35:41 PM
 •   Viewed: 16266
Phát triển công nghiệp và đô thị là một tiến trình tất yếu trên toàn thế giới. Và, thu hồi đất nông nghiệp là cách thức thường được thực hiện để xây...

Để triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

 •   28/06/2009 02:20:52 PM
 •   Viewed: 5521
Ngày 02/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 158/TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (CTMTQG) với...

Để triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

 •   27/06/2009 02:54:41 AM
 •   Viewed: 288
Ngày 02/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 158/TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (CTMTQG) với...

Đột phá chính sách nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong giai đoạn hiện nay

 •   18/06/2009 03:51:04 PM
 •   Viewed: 37173
 Chính sách trao quyền tự chủ kinh doanh (bắt đầu từ Khoán 10) đã cho phép nông dân tiếp cận với đất đai và các tài nguyên khác như rừng, biển, mặt...

Cần sửa đổi, bổ sung gì cho Luật đất đai năm 2003?

 •   18/06/2009 03:43:58 PM
 •   Viewed: 7732
 Luật Đất đai đầu tiên của Việt Nam được ban hành vào năm 1987. Thực chất của Luật này là luật hóa chính sách Nhà nước giao đất sản xuất nông nghiệp...

Other

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second