Kinh tế hoá để tăng đóng góp của ngành Tài nguyên và Môi trường cho nguồn thu ngân sách và GDP

 •   01/06/2009 11:53:36 PM
 •   Viewed: 3025
  Kinh nghiệm thế giới cho thấy đóng góp chính của khu vực ‘tài nguyên và môi trường’ cho ngân sách là thuế đất đai, các loại thuế/phí môi trường,...

Tổng quan các vấn đề tác động của dự án khai thác, chế biến quặng bauxit, sản xuất alumin và luyện nhôm ở khu vực Tây Nguyên

 •   06/05/2009 08:57:51 PM
 •   Viewed: 7085
Vấn đề môi trường trong khai thác khoáng sản nói chung và khai thác bauxit nói riêng đang được nhiều người quan tâm.

Đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu: mối liên quan đến đói nghèo

 •   17/05/2009 05:52:16 PM
 •   Viewed: 15032
  Biến đổi khí hậu đang đe dọa sự đa dạng sinh học, cản trở việc hoàn thành Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc (LHQ).

Chi trả dịch vụ hệ sinh thái - Giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học

 •   04/11/2008 04:28:45 PM
 •   Viewed: 14175
Chi trả dịch vụ hệ sinh thái (Payments for Ecosystems Services-PES) hay còn gọi là chi trả dịch vụ môi trường (Payments for Environment Services-PES)...

Tin thu nhat

 •   30/10/2008 02:50:09 AM
 •   Viewed: 230
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut orci metus, rhoncus eget, tempor id, ultricies quis, elit. Mauris elit. Donec urna....

Tin thu hai

 •   30/10/2008 02:50:09 AM
 •   Viewed: 303
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut orci metus, rhoncus eget, tempor id, ultricies quis, elit. Mauris elit. Donec urna....

Tin thu ba

 •   30/10/2008 02:50:09 AM
 •   Viewed: 234
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut orci metus, rhoncus eget, tempor id, ultricies quis, elit. Mauris elit. Donec urna....

Tin thu tu

 •   30/10/2008 02:50:09 AM
 •   Viewed: 250
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut orci metus, rhoncus eget, tempor id, ultricies quis, elit. Mauris elit. Donec urna....

Năng lượng sinh học và cuộc cách mạng xanh của thế kỷ 21

 •   11/10/2009 02:44:17 PM
 •   Viewed: 12589
Một thách thức lớn cho nhân loại trong thế kỷ 21 là giảm phát thải khí nhà kính, yếu tố quyết định gây ra biến đổi khí hậu. Vấn đề chính được đặt ra...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second