Khóa tập huấn giảng viên về “Lồng ghép chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong quy hoạch phát triển với trọng tâm thích ứng dựa trên hệ sinh thái”

  •   17/11/2015 09:13:16 PM
  •   Viewed: 266
Trong khuôn khổ dự án Lồng ghép chiến lược thích ứng dựa vào hệ sinh thái tại Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường...

Khóa tập huấn Kế hoạch hành động xanh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

  •   16/09/2013 03:18:08 PM
  •   Viewed: 1238
Tiếp theo chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Dự án Kế hoạch Hành động xanh của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, ngày 12 tháng 9 năm 2013, khóa tập huấn Kế...
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second