Khóa tập huấn Xây dựng và quản lý thực hiện đề án, dự án, đề tài

Thursday - 19/07/2012 23:30
Tiếp theo khóa tập huấn về soạn thảo văn bản hành chính, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức khóa tập huấn Xây dựng và quản lý thực hiện đề án, dự án, đề tài vào ngày 20 tháng 7 năm 2012 với sự giảng dạy của PGS.TS. Võ Kim Sơn, Học viện Hành chính.

Viện trưởng Nguyễn Văn Tài, các Phó Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Nguyễn Trung Thắng và đông đảo cán bộ Viện đã tham dự khóa tập huấn.

Tại đây, PGS.TS. Võ Kim Sơn đã trình bày hệ thống các bước xây dựng và quản lý thực hiện đề án, dự án, đề tài và dành nhiều thời gian trình bày những vấn đề cần lưu ý trong xác định, lựa chọn vấn đề nghiên cứu; cách giải quyết vấn đề; thể hiện nội dung nghiên cứu... Bên cạnh đó, PGS.TS. Võ Kim Sơn cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình hoạt động của bản thân khi tham gia một số đề án, dự án, đề tài tại nhiều vị trí khác nhau.

Kết thúc khóa tập huấn, đại diện Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng, cảm ơn PGS.TS. Võ Kim Sơn đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết, hữu ích trong thực tiễn công việc tại Viện, đồng thời bày tỏ mong muốn, đây sẽ là bước khởi đầu thành công cho những cơ hội hợp tác tiếp theo giữa chuyên gia và Viện trong thời gian tới.

 

Văn phòng Viện

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second