Ngôn ngữ:
Quản lý chất lượng không khí
Thông tin chi tiết Quản lý chất lượng không khí
Tên tài liệuQuản lý chất lượng không khí
Mô tảGiữa bối cảnh chất lượng không khí đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp tại Việt Nam, dự án Tích hợp quản lý chất lượng không khí và giảm thiểu biến đổi khí hậu là một trong những dự án toàn cầu thuộc khuôn khổ Sáng kiến khí hậu quốc tế do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, Xây dựng và An toàn hạt nhân - Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ và được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, nhằm tạo diễn đàn chia sẻ thông tin tới các cấp quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với các bên liên quan xây dựng ấn phẩm Chính sách và thực tiễn hoạt động tài nguyên và môi trường với chủ đề về Quản lý chất lượng không khí, gồm bốn nội dung chuyên sâu sau: (i) Tổng quan quản lý chất lượng không khí tại Việt Nam; (ii) Ô nhiễm không khí tại các đô thị Việt Nam; (iii) Tác động của ô nhiễm không khí; và (iv) Giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí tại Việt Nam.
Tên tệpisponre-online-vie.pdf
Kích thước16.73 MB
Kiểupdf (Kiểu Mime: application/pdf)
Tạo lúc: 29/06/2020 07:10
Lượt xem2198 Lượt xem
Cập nhất lúc 21/07/2020 09:21
Trang chủ