Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường

Điều 1. Vị trí và chức năng

Ban Kinh tế tài nguyên và  môi trường là đơn vị trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng giúp Viện trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chiến lược, chính sách về kinh tế tài nguyên và môi trường; thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia cung cấp các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu các vấn đề kinh tế để thực hiện đề xuất, tham mưu xây dựng, hoàn thiện chiến lược, chính sách và cơ chế trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm:

a) Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, công cụ kinh tế, tài chính trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo kinh tế đối với các chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phân tích, đánh giá, dự báo tác động tới tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu của các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế cấp địa phương, ngành, vùng và quốc gia;

c) Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các phương pháp, mô hình và công cụ phân tích và dự báo kinh tế vào quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm:

- Định giá, lượng giá, hạch toán giá trị tài nguyên; hạch toán chi phí, thiệt hại kinh tế do suy thoái cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và sự cố môi trường, biến đổi khí hậu gây ra;

- Phân tích kinh tế đối với các phương án, dự án đầu tư phát triển;

- Thống kê, lượng hóa, mô phỏng, dự báo xu thế biến động, mối quan hệ tương tác giữa kinh tế và môi trường đối với các dự án, chương trình phát triển của các địa phương, ngành, vùng và quốc gia.

2. Nghiên cứu, điều tra, đánh giá, tổng kết các mô hình thực tiễn, đề xuất xây dựng, triển khai các mô hình trình diễn phù hợp gắn kết giữa phát triển kinh tế địa phương, vùng với sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Thực hiện xây dựng, phản biện đối với chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến kinh tế tài nguyên và môi trường theo phân công của Viện trưởng.

4. Hằng năm cập nhật các vấn đề mới, bổ sung kinh nghiệm quốc tế, phát hiện các bất cập về chiến lược, chính sách liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được giao.

5. Đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án, chương trình, đề tài khoa học và công nghệ các cấp thuộc lĩnh vực nghiên cứu được giao.

6. Thực hiện cung cấp các dịch vụ, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban theo phân công của Viện trưởng.

7. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Ban; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban theo quy định hiện hành.

8. Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc Ban.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


Thông tin liên hệ:

  • Trưởng ban: Ts. Lại Văn Mạnh. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 118)
  • Phó Trưởng ban: Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 119)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây