Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo và dịch vụ về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

2. Trung tâm là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

3. Trung tâm có tên giao dịch quốc tế là Center for Consultancy, Training and Services on Environment and Natural Resources (gọi tắt là CTSEN).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Đề xuất, thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các dự án, nhiệm vụ chuyên môn theo phân công của Viện trưởng.

2. Tư vấn

a) Xây dựng chiến lược, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Lập quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường theo nhu cầu xã hội;

c) Thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu;

d) Các giải pháp kỹ thuật, mô hình quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

e) Nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng, đánh giá nhu cầu và chuyển giao công nghệ về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

g) Xây dựng các mô hình kinh tế xanh, phát triển các-bon thấp, sản xuất sạch hơn, kiểm toán môi trường, đổi mới sinh thái, kế hoạch hành động xanh.

3. Cung cấp các dịch vụ

a) Đánh giá tác động, phản biện về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu đối với các chiến lược, chính sách, quy hoạch và kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực;

b) Phổ biến cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu;

c) Tổ chức hội thảo, hội nghị, triển lãm, sự kiện truyền thông về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;

d) Ứng dụng GIS, mô hình mô phỏng trong dự báo về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu;

e) Các dịch vụ thông tin, truyền thông về tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu;

g) Phân tích thí nghiệm, điều tra, thống kê, kiểm kê, khảo sát về tài nguyên và môi trường.

4. Đào tạo

a) Đào tạo trình độ tiến sỹ về các chuyên ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

b) Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ của Viện;

c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng phân tích chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo nhu cầu xã hội.

5. Quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin của Viện về chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường

a) Tổ chức thu thập, tổng hợp, xử lý, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu, thông tin liên quan đến chiến lược, chính sách quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

b) Biên tập, phát triển và quản lý trang thông tin điện tử của Viện;

c) Quản lý thư viện của Viện.

6. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin về khoa học, công nghệ, kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, quy chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Viện.

7. Phối hợp với các ban chuyên môn của Viện thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đào tạo, tư vấn, dịch vụ theo phân công của Viện trưởng.

8. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và quy chế của Viện.

9. Thực hiện nhiệm vụ tài chính - kế toán, các chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật của đơn vị hạch toán phụ thuộc.

10. Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch công tác của Trung tâm; tham gia xây dựng kế hoạch công tác của Viện; báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định hiện hành.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


Thông tin liên hệ:

  • Phó Giám đốc điều hànhThS. Dương Thị Phương Anh. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 166)
  • Phó Giám đốcThS. Trịnh Thị Hải Yến. Điện thoại 024.37931629 (số lẻ: 166)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây