Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Thứ hai - 13/01/2020 03:58
Ngày 13/01/2020, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, đồng thời họp kiểm điểm cấp ủy cuối năm. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Tâm - Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Nguyễn Thị Hà - Văn phòng Đảng, Đoàn thể Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đồng chí Lê Anh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, phụ trách Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường cùng toàn thể Chi bộ Viện.

Thay mặt chi bộ, Phó Bí thư Nguyễn Trung Thắng đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Theo đó, năm 2019, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tiếp tục có bước phát triển. Số đảng viên hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ Viện là 40, trong đó có 38 đảng viên chính thức (gồm 01 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng) và 02 đảng viên dự bị; 24 đảng viên là nữ, 10 đảng viên là đoàn viên. Về trình độ chuyên môn, Chi bộ có 12 đảng viên có trình độ tiến sỹ (trong đó có 01 Phó Giáo sư), 25 đảng viên có trình độ thạc sỹ và 02 đảng viên có trình độ cử nhân. Về trình độ lý luận chính trị, có 12 đảng viên có trình độ cao cấp, 12 đảng viên có trình độ trung cấp và 16 đảng viên có trình độ sơ cấp. 04 đảng viên là Lãnh đạo Viện, 04 đồng chí Lãnh đạo Viện tham gia cấp ủy, 20 đảng viên là Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, 01 đảng viên là Chủ tịch công đoàn Viện, 01 đảng viên là Phó Bí thư Chi đoàn TNCSHCM Viện. Trong năm vừa rồi, Cấp ủy được kiện toàn, Chi ủy Viện đã được kiện toàn với việc bổ sung 02 đồng chí Phó Viện trưởng giữ chức Chi ủy viên Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Việc bổ sung nhân sự cấp ủy được Đảng ủy Bộ đánh giá cao, vì nhờ đó, sự đoàn kết, sức mạnh tập thể trong việc giải quyết những nhiệm vụ chính trị được phát huy hiệu quả rõ rệt.


Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình công tác đề ra, năm 2019, Chi ủy Viện đã tập trung lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao; cùng với Lãnh đạo Viện chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn. Viện đang tiếp tục xây dựng các đề xuất nhiệm vụ thực hiện năm 2020 và trong giai đoạn 2021-2025. Các đề xuất đảm bảo bám sát các yêu cầu trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cũng như phù hợp với các xu hướng và kinh nghiệm quốc tế.

Trong năm 2019, Viện đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng văn bản phục vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phối hợp, hỗ trợ Vụ Nông nghiệp Nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương trong việc Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW thông qua việc xây dựng Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban cán sự Đảng Bộ TNMT và Ban cán sự Đảng Chính phủ. Kết quả là Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 56-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW; Phối hợp với Văn phòng Ban Cán sự Đảng Bộ TNMT xây dựng báo cáo về thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước 2011 và tình hình thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại hội XII của ngành tài nguyên, môi trường trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội 10 của Đảng. Báo cáo đã được hoàn thành và trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội; Thực hiện chỉ đạo Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại thông báo số 101/TB-BTNMT ngày 31/10/2019 thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng trong triển khai xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Viện là đầu mối thực hiện nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế môi trường, các công cụ kinh tế và đề xuất các quy định về kinh tế trong bảo vệ môi trường...

Chi ủy luôn quan tâm đến công tác tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Trong Chi ủy luôn có sự thảo luận, thống nhất về các nội dung giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên tại các buổi họp của Chi ủy để từ đó thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ, các buổi họp sơ kết, tổng kết của cơ quan cũng như của các đơn vị trực thuộc Viện, thông qua các hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên Viện nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư nguyện vọng trong công việc và đời sống của các đoàn viên, đảng viên. Công tác dân vận đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị cũng như trong xây dựng Chi bộ, cơ quan. Chi ủy đã lồng ghép công tác dân vận trong các buổi sinh hoạt Chi bộ thể hiện qua việc thông tin kịp thời tình hình chính trị trong nước và trên thế giới, tình hình trong Bộ, trong Viện cho đảng viên trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, trong nhiều hoạt động của Viện thông qua các buổi giao ban, các dịp sơ kết, tổng kết, các hội thảo, seminar khoa học. Công tác đoàn thể luôn được Chi ủy quan tâm, chỉ đạo sát sao. Năm 2019, dưới sự chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Viện, hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện đã đạt được nhiều kết quả.

Đồng chí Đỗ Thị Tâm đánh giá cao  và biểu dương sự nỗ lực của Chi bộ trong năm qua và tiến tới trong năm 2020 phấn đấu thành lập Đảng bộ và xứng đáng là đơn vị trong sạch, vững mạnh.

An Bình

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây