Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

 •   06/08/2017 11:19:41 PM
 •   Đã xem: 1296
Thực hiện Kế hoạch 949-KH/ĐU về Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng ủy Bộ, ngày 7/8/2017, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết số 10, 11,12-NQ/TW của Ban...

Phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

 •   10/08/2017 05:49:54 PM
 •   Đã xem: 1381
  Tiếp tục hoạt động tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường đã phổ biến nội dung Nghị quyết tới toàn thể công đoàn viên, đoàn viên thanh niên thuộc Viện. Buổi...

Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sinh hoạt chi bộ tháng 12: Tiếp tục chú trọng công tác phát triển Đảng viên mới

 •   13/12/2017 02:28:31 AM
 •   Đã xem: 1377
Ngày 13/12/2017, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ tháng 12 dưới sự chủ trì của Bí thư Chi Bộ - Viện trưởng PGS.TS Nguyễn Thế Chinh. Trong buổi sinh hoạt, các Đảng viên được nghe phổ biến văn bản mới như: Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy...

Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 và kết nạp đảng viên mới

 •   05/01/2018 03:52:24 AM
 •   Đã xem: 78
Ngày 05/01/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 và kết nạp 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Minh Khoa (Phó Trưởng ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược) và Lưu Lê Hường (Ban Biến đổi khí hậu và...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tham quan thực tế tại Khu di tích lịch sử ATK - Định Hóa - Thái Nguyên

 •   11/03/2018 03:45:46 PM
 •   Đã xem: 1458
Triển khai chỉ đạo của Chi ủy Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã tổ chức chuyến tham quan thực tế tại Khu di tích lịch sử ATK - Định Hóa - Thái Nguyên vào ngày 10/3/2018. Bí thư...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2018

 •   10/09/2018 08:24:22 PM
 •   Đã xem: 1601
Ngày 11/9/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 9. Trong cuộc họp lần này, các đảng viên được nghe phổ biến nhiều văn bản mới như Kết luận họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp ngày 29 tháng 8 năm 2018 và một số văn...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp Chi bộ thường kỳ tháng 9/2018

 •   10/09/2018 08:24:22 PM
 •   Đã xem: 86
Ngày 11/9/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 9. Trong cuộc họp lần này, các đảng viên được nghe phổ biến nhiều văn bản mới như Kết luận họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp ngày 29 tháng 8 năm 2018 và một số văn...

Tháng 7/2018: Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

 •   10/07/2018 04:33:36 AM
 •   Đã xem: 1882
Ngày 09/07/2018, Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 7 đồng thời sơ kết 6 tháng đầu năm 2018. Chi ủy Viên Phương Anh thay mặt cấp ủy trình bày báo cáo về công tác xây dựng Đảng và nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Chi bộ...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2018

 •   18/05/2018 04:51:42 AM
 •   Đã xem: 1774
Ngày 18/5/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 5. Trong cuộc họp lần này, các đảng viên được nghe phổ biến nhiều văn bản mới như Kết luận họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tại kỳ họp ngày 23 tháng 4 năm 2018; Quyết định...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp Chi bộ thường kỳ tháng 3/2018

 •   14/03/2018 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 1660
Ngày 14/3/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp Chi bộ thường kỳ tháng 3. Sinh hoạt chi bộ là nghĩa vụ, trách nhiệm hết sức quan trọng của mỗi chi bộ và đảng viên. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và có ý nghĩa quyết định trong việc nâng...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sinh hoạt Chi bộ tháng 4

 •   25/04/2018 10:19:09 PM
 •   Đã xem: 1565
Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, ngày 26/4/2018, dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sinh hoạt chi bộ. Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và...

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường sinh hoạt Chi bộ tháng 1

 •   23/01/2018 03:40:35 AM
 •   Đã xem: 1650
Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần theo quy định của Điều lệ Đảng, ngày 23/01/2018, dưới sự chủ trì của Bí thư Chi bộ - Viện trưởng Nguyễn Thế Chinh, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức sinh hoạt chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ làm cho mọi...

Sinh hoạt Chi bộ tháng 02: Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức kết nạp đảng viên mới nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018)

 •   04/02/2018 10:32:14 PM
 •   Đã xem: 1641
Nhân kỷ niệm kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 05/02/2018, chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức kết nạp quần chúng ưu tú Nguyễn Hữu Đạt (Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường) vào hàng ngũ của...

Chi bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 và kết nạp đảng viên mới

 •   05/01/2018 03:52:24 AM
 •   Đã xem: 1662
Ngày 05/01/2018, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường tổ chức họp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2017 và kết nạp 02 quần chúng ưu tú Nguyễn Minh Khoa (Phó Trưởng ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược) và Lưu Lê Hường (Ban Biến đổi khí hậu và...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây