Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn, thử nghiệm đánh giá tác động môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên lên môi trường ở nước ta

Thứ bảy - 06/08/2011 17:07
1.Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát: Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng phương pháp luận về đánh giá tác động lên môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách để hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, hướng tới phát triển bền vững ở nước ta. - Mục tiêu cụ thể: Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động lên môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Rà soát, tổng kết thực tiễn nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên lên môi trường ở nước ta. Kiến nghị, đề xuất phương pháp luận về đánh giá tác động lên môi trường của các chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.   2.Nội dung: - Nghiên cứu sơ sở lý luận về đánh giá tác động lên môi trường của các chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. - Điều tra, nghiên cứu thực tiễn đánh giá tác động lên môi trường của các chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên ở nước ta. - Thử nghiệm đánh giá tác động lên môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở nước ta. - Kiến nghị, đề xuất phương pháp luận về đánh giá tác động lên môi trường của chính sách khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.   3.Sản phẩm:   - Báo cáo Thuyết minh đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, thử nghiệm đánh giá tác động của chính sách khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên lên môi trường ở nước ta” - Báo cáo tổng hợp nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, thử nghiệm đánh giá tác động của chính sách khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên lên môi trường ở nước ta - Các báo cáo chuyên đề và báo cáo kết quả khảo sát thực tế.   4.Thời gian thực hiện: 2010-2011   5. Kết quả nghiệm thu: - Đã nghiệm thu và đạt yêu cầu   6.Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.   7.Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trung Thắng/ Ban Môi trường và phát triển bền vững

1.Mục tiêu:

- Mục tiêu tổng quát:

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng phương pháp luận về đánh giá tác động lên môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách để hạn chế, khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, hướng tới phát triển bền vững ở nước ta.

- Mục tiêu cụ thể:

Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế về đánh giá tác động lên môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Rà soát, tổng kết thực tiễn nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên lên môi trường ở nước ta.

Kiến nghị, đề xuất phương pháp luận về đánh giá tác động lên môi trường của các chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở nước ta.

 

2.Nội dung:

- Nghiên cứu sơ sở lý luận về đánh giá tác động lên môi trường của các chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

- Điều tra, nghiên cứu thực tiễn đánh giá tác động lên môi trường của các chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên ở nước ta.

- Thử nghiệm đánh giá tác động lên môi trường của chính sách khai thác, sử dụng tài nguyên nước ở nước ta.

- Kiến nghị, đề xuất phương pháp luận về đánh giá tác động lên môi trường của chính sách khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

 

3.Sản phẩm:

 

- Báo cáo Thuyết minh đề tài “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, thử nghiệm đánh giá tác động của chính sách khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên lên môi trường ở nước ta”

- Báo cáo tổng hợp nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, thử nghiệm đánh giá tác động của chính sách khai thác sử dụng tài nguyên thiên nhiên lên môi trường ở nước ta

- Các báo cáo chuyên đề và báo cáo kết quả khảo sát thực tế.

 

4.Thời gian thực hiện: 2010-2011

 

5. Kết quả nghiệm thu:

- Đã nghiệm thu và đạt yêu cầu

 

6.Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

 

7.Chủ nhiệm đề tài:

TS. Nguyễn Trung Thắng/ Ban Môi trường và phát triển bền vững

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây