Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện tại Việt Nam.

Thứ ba - 15/03/2016 17:12
1. Mục tiêu: Đề xuất được cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại Việt Nam.   2. Nội dung: Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện Nội dung 2: Khảo sát điều tra, đánh giá khả năng thực hiện cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nội dung 3: Đề xuất cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện tại Việt Nam.   3. Sản phẩm/Kết quả đạt được: - Báo cáo tổng hợp đề tài; - Báo cáo đề xuất cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện - Tham gia hướng dẫn đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của 01 thạc sỹ   4. Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017 5. Kết quả nghiệm thu: - Đề tài đang được thực hiện.   6. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   7. Chủ nhiệm đề tài: Vũ Thị Thanh Nga/Ban Môi trường và phát triển bền vững

1. Mục tiêu:

Đề xuất được cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại Việt Nam.

 

2. Nội dung:

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện

Nội dung 2: Khảo sát điều tra, đánh giá khả năng thực hiện cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nội dung 3: Đề xuất cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện tại Việt Nam.

 

3. Sản phẩm/Kết quả đạt được:

- Báo cáo tổng hợp đề tài;

- Báo cáo đề xuất cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện

- Tham gia hướng dẫn đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của 01 thạc sỹ

 

4. Thời gian thực hiện đề tài: 2016-2017


5. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đang được thực hiện.

 

6. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài:

Vũ Thị Thanh Nga/Ban Môi trường và phát triển bền vững

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây