Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất các tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành kinh tế ở nước ta

Thứ bảy - 12/03/2016 23:03
1. Mục tiêu: a) Mục tiêu chung: Cung cấp các tiêu chí, bộ chỉ số khung và hướng dẫn xây dựng các bộ chỉ số chi tiết phục vụ việc đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành, từ đó giúp các nhà quản lý có những điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp nhằm khuyến khích thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế xanh và bền vững. b) Mục tiêu cụ thể: - Cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở nước ta về các tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành; - Xây dựng được các tiêu chí và bộ chỉ số khung về mức độ thân thiện môi trường cho các ngành kinh tế phù hợp với điều kiện Việt Nam; - Xây dựng được hướng  dẫn phát triển bộ chỉ số chi tiết cho một số ngành chọn lọc.   2. Nội dung: - Nghiên cứu khái niệm và kinh nghiệm quốc tế, rà soát thực tiễn Việt Nam về các tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành kinh tế. - Đề xuất các tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh giá mức độ thân thiện môi trường và thử nghiệm áp dụng cho một số ngành công nghiệp - Hoàn thiện các tiêu chí, bộ chỉ số khung và hướng dẫn xây dựng bộ chỉ số chi tiết về đánh giá mức độ thân thiện môi trường cho các ngành   3. Sản phẩm/Kết quả đạt được: - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu - Các tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh giá mức độ thân thiện môi trường cho các ngành kinh tế - Bộ chỉ số chi tiết cho một nhóm ngành công nghiệp và báo cáo đánh giá thử nghiệm mức độ thân thiện môi trường cho một số ngành công nghiệp - Nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng bộ chỉ số thân thiện môi trường cho các ngành kinh tế;   4. Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2016   5. Kết quả nghiệm thu: - Đề tài đang được thực hiện.   6. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   7. Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Trung Thắng

1. Mục tiêu:

a) Mục tiêu chung:

Cung cấp các tiêu chí, bộ chỉ số khung và hướng dẫn xây dựng các bộ chỉ số chi tiết phục vụ việc đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành, từ đó giúp các nhà quản lý có những điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp nhằm khuyến khích thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế xanh và bền vững.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở nước ta về các tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành;

- Xây dựng được các tiêu chí và bộ chỉ số khung về mức độ thân thiện môi trường cho các ngành kinh tế phù hợp với điều kiện Việt Nam;

- Xây dựng được hướng  dẫn phát triển bộ chỉ số chi tiết cho một số ngành chọn lọc.

 

2. Nội dung:

- Nghiên cứu khái niệm và kinh nghiệm quốc tế, rà soát thực tiễn Việt Nam về các tiêu chí và bộ chỉ số đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành kinh tế.

- Đề xuất các tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh giá mức độ thân thiện môi trường và thử nghiệm áp dụng cho một số ngành công nghiệp

- Hoàn thiện các tiêu chí, bộ chỉ số khung và hướng dẫn xây dựng bộ chỉ số chi tiết về đánh giá mức độ thân thiện môi trường cho các ngành

 

3. Sản phẩm/Kết quả đạt được:

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu

- Các tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh giá mức độ thân thiện môi trường cho các ngành kinh tế

- Bộ chỉ số chi tiết cho một nhóm ngành công nghiệp và báo cáo đánh giá thử nghiệm mức độ thân thiện môi trường cho một số ngành công nghiệp

- Nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng bộ chỉ số thân thiện môi trường cho các ngành kinh tế;

 

4. Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2016

 

5. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đang được thực hiện.

 

6. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài:

TS Nguyễn Trung Thắng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây