Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Thứ hai - 14/03/2016 21:11
  1. Mục tiêu:Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo nhằm triển khai thực hiện thành công Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Thông tư quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo (đang trong quá trình chuẩn bị ban hành).   2. Nội dung: - Nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.- Tổng kết thực tiễn hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo ở Việt Nam. - Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo cho Việt Nam.   3. Kết quả đạt được (dự kiến):- Xây dựng được các Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo:- Hướng dẫn kỹ thuật về điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;- Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường biển và hải đảo;- Hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá và lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.- Các báo cáo tóm tắt và Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.   4. Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng (từ 1/2016 đến 12/2017)   5. Kết quả nghiệm thu:- Đề tài đang trong quá trình thực hiện   6. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường   7. Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Đặng Trung Tú/Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược    

 

1. Mục tiêu:
Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo nhằm triển khai thực hiện thành công Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Thông tư quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, hải đảo (đang trong quá trình chuẩn bị ban hành).

 

2. Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
- Tổng kết thực tiễn hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo ở Việt Nam. 
- Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo cho Việt Nam.

 

3. Kết quả đạt được (dự kiến):
- Xây dựng được các Hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo:
- Hướng dẫn kỹ thuật về điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường biển và hải đảo;
- Hướng dẫn kỹ thuật về quan trắc và đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường biển và hải đảo;
- Hướng dẫn kỹ thuật về đánh giá và lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.
- Các báo cáo tóm tắt và Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

 

4. Thời gian thực hiện đề tài: 24 tháng (từ 1/2016 đến 12/2017)

 

5. Kết quả nghiệm thu:
- Đề tài đang trong quá trình thực hiện

 

6. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài:

Thạc sỹ Đặng Trung Tú/Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

 

 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây