Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp áp dụng quản trị tài nguyên và môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường

Thứ bảy - 12/03/2016 22:54
  1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Làm rõ cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp áp dụng quản trị tài nguyên và môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Mục tiêu cụ thể: - Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị môi trường trong bối cảnh của thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. - Nghiên cứu, phân tích, khái quát  thực tiễn quản trị môi trường ở nước ta nhìn từ góc độ doanh nghiệp từ khi chuyển đổi mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. - Điều tra, nghiên cứu quản trị môi trường trong một số ngành/lĩnh vực cụ thể. - Đề xuất giải pháp áp dụng quản trị môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, trong đó có dự thảo hướng dẫn áp dụng quản trị môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.   2. Nội dung: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị môi trường trong bối cảnh của thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bài học cho Việt Nam - Điều tra, nghiên cứu thực tiễn quản trị môi trường ở nước ta từ khi chuyển đổi mô hình kinh tế - Điều tra, nghiên cứu quản trị môi trường trong một số doanh nghiệp thuộc ngành/lĩnh vực cụ thể - Đề xuất giải pháp áp dụng quản trị môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam   3. Thời gian thực hiện đề tài: 2013 - 2015 4. Kết quả nghiệm thu: Đề tài chờ nghiệm thu 5. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược,Chính sách tài nguyên và môi trường   6. Chủ nhiệm đề tài: Ths Đặng Quốc Thắng /Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường

 

1. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát:

Làm rõ cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp áp dụng quản trị tài nguyên và môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị môi trường trong bối cảnh của thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

- Nghiên cứu, phân tích, khái quát  thực tiễn quản trị môi trường ở nước ta nhìn từ góc độ doanh nghiệp từ khi chuyển đổi mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

- Điều tra, nghiên cứu quản trị môi trường trong một số ngành/lĩnh vực cụ thể.

- Đề xuất giải pháp áp dụng quản trị môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam, trong đó có dự thảo hướng dẫn áp dụng quản trị môi trường trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

 

2. Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị môi trường trong bối cảnh của thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bài học cho Việt Nam

- Điều tra, nghiên cứu thực tiễn quản trị môi trường ở nước ta từ khi chuyển đổi mô hình kinh tế

- Điều tra, nghiên cứu quản trị môi trường trong một số doanh nghiệp thuộc ngành/lĩnh vực cụ thể

- Đề xuất giải pháp áp dụng quản trị môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam

 

3. Thời gian thực hiện đề tài: 2013 - 2015


4. Kết quả nghiệm thu:

Đề tài chờ nghiệm thu


5. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược,Chính sách tài nguyên và môi trường

 

6. Chủ nhiệm đề tài:

Ths Đặng Quốc Thắng /Ban Kinh tế tài nguyên và môi trường

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây