Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt

Chủ nhật - 27/03/2016 15:10
  1. Mục tiêu: - Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn trong việc xác định các tiêu chí xác định khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt; - Đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt phù hợp với điều kiện đặc thù từng vùng lãnh thổ, nhằm phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia   2. Nội dung: - Nghiên cứu những quan điểm, quy định của pháp luật liên quan đến an ninh lương thực, đất trồng lúa nước, tiêu chí xác định đất chuyên trồng lúa nước; - Phân tích, đánh giá tổng quan về đất trồng lúa nước trên thế giới; - Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các tiêu chí xác định khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt; - Nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới trong việc bảo vệ diện tích đất trồng lúa; - Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất lúa gạo ở nước ta; - Đánh giá tình hình sử dụng đất trồng lúa nước, dự báo biến động diện tích đất trồng lúa nước ở nước ta đến năm 2020; - Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt; - Đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an ninh lương thực.   5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt. - Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, các nhóm yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt. Về không gian: Tiến hành nghiên cứu trên địa bàn cả nước (7 vùng lãnh thổ).   6. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra, thu thập thông tin; - Phương pháp kế thừa; - Phương pháp thống kê (mô tả, phân tích); - Phương pháp tiếp cận hệ thống; - Phương pháp chuyên gia.   8. Kết quả đạt được Bộ tiêu chí được xây dựng gồm 14 tiêu chí chia thành 5 nhóm: điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - thị trường, văn hóa - xã hội và môi trường. Các tiêu chí trong 5 nhóm trên được phân thành hai loại: các tiêu chí cơ bản và các tiêu chí bổ sung. Các tiêu chí cơ bản là các tiêu chí mang tính kỹ thuật quy định những yếu tố tác động trực tiếp đến năng suất, sản lượng lúa nước ở thời điểm hiện tại, đó là các tiêu chí về điều kiện tự nhiên. Các tiêu chí bổ sung là các tiêu chí thuộc bốn nhóm còn lại, các tiêu chí này quy định việc giảm đi hay tăng thêm diện tích đất chuyên trồng lúa nước đã phù hợp với các tiêu chí cơ bản. Dựa trên nhóm tiêu chí chung và điều kiện kinh tế - văn hóa, xã hội,… cụ thể của từng vùng để xác định bộ tiêu chí riêng cho từng vùng. Về cơ bản, bộ tiêu chí của 7 vùng bao gồm các nhóm tiêu chí thuộc bộ tiêu chí chung, nhưng mức độ ưu tiên của từng tiêu chí sẽ khác nhau phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng.   3. Thời gian thực hiện đề tài: 2009 - 2010 9. Kết quả nghiệm thu - Đề tài đã được nghiệm thu - Kết quả: khá.   6. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   2. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Phạm Thị Minh Thủy/Ban Đất đai

 

1. Mục tiêu:

- Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn trong việc xác định các tiêu chí xác định khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt;

- Đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần bảo vệ nghiêm ngặt phù hợp với điều kiện đặc thù từng vùng lãnh thổ, nhằm phục vụ mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia

 

2. Nội dung:

- Nghiên cứu những quan điểm, quy định của pháp luật liên quan đến an ninh lương thực, đất trồng lúa nước, tiêu chí xác định đất chuyên trồng lúa nước;

- Phân tích, đánh giá tổng quan về đất trồng lúa nước trên thế giới;

- Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng các tiêu chí xác định khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt;

- Nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới trong việc bảo vệ diện tích đất trồng lúa;

- Phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất lúa gạo ở nước ta;

- Đánh giá tình hình sử dụng đất trồng lúa nước, dự báo biến động diện tích đất trồng lúa nước ở nước ta đến năm 2020;

- Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt;

- Đề xuất các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an ninh lương thực.

 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Các tiêu chí xác định các khu vực đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt.

- Phạm vi nghiên cứu của đề tài:

Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận, các nhóm yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến việc xác định diện tích đất chuyên trồng lúa nước cần phải bảo vệ nghiêm ngặt.

Về không gian: Tiến hành nghiên cứu trên địa bàn cả nước (7 vùng lãnh thổ).

 

6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra, thu thập thông tin;

- Phương pháp kế thừa;

- Phương pháp thống kê (mô tả, phân tích);

- Phương pháp tiếp cận hệ thống;

- Phương pháp chuyên gia.

 

8. Kết quả đạt được

Bộ tiêu chí được xây dựng gồm 14 tiêu chí chia thành 5 nhóm: điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - thị trường, văn hóa - xã hội và môi trường. Các tiêu chí trong 5 nhóm trên được phân thành hai loại: các tiêu chí cơ bản và các tiêu chí bổ sung. Các tiêu chí cơ bản là các tiêu chí mang tính kỹ thuật quy định những yếu tố tác động trực tiếp đến năng suất, sản lượng lúa nước ở thời điểm hiện tại, đó là các tiêu chí về điều kiện tự nhiên. Các tiêu chí bổ sung là các tiêu chí thuộc bốn nhóm còn lại, các tiêu chí này quy định việc giảm đi hay tăng thêm diện tích đất chuyên trồng lúa nước đã phù hợp với các tiêu chí cơ bản.

Dựa trên nhóm tiêu chí chung và điều kiện kinh tế - văn hóa, xã hội,… cụ thể của từng vùng để xác định bộ tiêu chí riêng cho từng vùng. Về cơ bản, bộ tiêu chí của 7 vùng bao gồm các nhóm tiêu chí thuộc bộ tiêu chí chung, nhưng mức độ ưu tiên của từng tiêu chí sẽ khác nhau phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng.

 

3. Thời gian thực hiện đề tài: 2009 - 2010


9. Kết quả nghiệm thu

- Đề tài đã được nghiệm thu

- Kết quả: khá.

 

6. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

2. Chủ nhiệm đề tài:

Ths. Phạm Thị Minh Thủy/Ban Đất đai

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây