Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam

Thứ tư - 24/01/2018 14:29
1. Mục tiêu: - Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn về các TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai. - Đề xuất các giải pháp cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 2. Nội dung - Nghiên cứu tổng quan về các thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. - Đánh giá thực trạng việc cải cách thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam. - Đề xuất các giải pháp thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động giảm phát thải khí nhà kính - Phạm vi nghiên cứu: 5 lĩnh vực phát thải chính (Năng lượng, Các quá trình công nghiệp, LULUCF, nông nghiệp và chất thải) 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp nghiên cứu, phân tích tài liệu: phục vụ nội dung nghiên cứu về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. - Phương pháp kế thừa: sử dụng những tổng kết lý luận và thực tiễn đã được nghiên cứu và chứng minh. - Phương pháp điều tra khảo sát thực tiễn: sử dụng trong quá trình điều tra, đánh giá thực trạng tại các địa phương. - Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích: dựa trên các tài liệu, dữ liệu thu thập và điều tra khảo sát được, tiến hành phân loại, tổng hợp và đánh giá. - Phương pháp chuyên gia: tận dụng tri thức và kinh nghiệm của những nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực đất đai nhằm hỗ trợ nhóm thực hiện đề tài trong việc xác định cách tiếp cận, xây dựng nội dung và đề xuất những chính sách hợp lý, có tính thực tiễn cao. 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực hiện: 2016-2018 7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS Đinh Thị Thu Trang

1. Mục tiêu:

- Góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận, thực tiễn về các TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai.

- Đề xuất các giải pháp cải cách TTHC trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý đất đai theo hướng hiện đại hóa trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Nội dung

- Nghiên cứu tổng quan về các thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Đánh giá thực trạng việc cải cách thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam.

- Đề xuất các giải pháp thúc đẩy việc cải cách thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất đai trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động giảm phát thải khí nhà kính

- Phạm vi nghiên cứu: 5 lĩnh vực phát thải chính (Năng lượng, Các quá trình công nghiệp, LULUCF, nông nghiệp và chất thải)

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp nghiên cứu, phân tích tài liệu: phục vụ nội dung nghiên cứu về cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Phương pháp kế thừa: sử dụng những tổng kết lý luận và thực tiễn đã được nghiên cứu và chứng minh.

- Phương pháp điều tra khảo sát thực tiễn: sử dụng trong quá trình điều tra, đánh giá thực trạng tại các địa phương.

- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích: dựa trên các tài liệu, dữ liệu thu thập và điều tra khảo sát được, tiến hành phân loại, tổng hợp và đánh giá.

- Phương pháp chuyên gia: tận dụng tri thức và kinh nghiệm của những nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong lĩnh vực đất đai nhằm hỗ trợ nhóm thực hiện đề tài trong việc xác định cách tiếp cận, xây dựng nội dung và đề xuất những chính sách hợp lý, có tính thực tiễn cao.

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực hiện: 2016-2018

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS Đinh Thị Thu Trang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây