Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trường theo hướng xác lập cơ chế quản lý và bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

Chủ nhật - 21/08/2011 22:09
Mục tiêu: Xác lập cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trường (phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, cấu trúc và các nội dung chính) phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.   Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý và bảo vệ môi trường trong nền kinh tế thị trường và việc vận dụng vào thực tiễn nước ta; - Điều tra, phân tích, đánh giá tổng quan tình hình quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam để nhận dạng các bất cập và nội dung cần thay đổi, hoàn thiện; - Nghiên cứu phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế; xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, vùng; nhận dạng các vấn đề môi trường lớn, thách thức và cơ hội đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở nước ta; - Nghiên cứu, phân tích mối quan hệ, phát hiện những chồng chéo, mâu thuẫn giữa pháp luật về môi trường và pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan; - Nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý và bảo vệ môi trường và pháp luật về môi trường của một số nước trên thế giới; - Đề xuất hướng tiếp cận quản lý và bảo vệ môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phạm vi điều chỉnh, các nguyên tắc, cấu trúc, nội dung chính và kế hoạch xây dụng Bộ luật Môi trường ở nước ta.   Sản phẩm: - Hồ sơ thông tin, tài liệu khảo sát - Các báo cáo tổng hợp chuyên đề và Báo cáo tổng hợp đề tài.   Thời gian thực hiện: Trong các năm 2011-2012.   Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.   Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Văn Tài/ Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

Mục tiêu:

Xác lập cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trường (phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, cấu trúc và các nội dung chính) phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 

Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý và bảo vệ môi trường trong nền kinh tế thị trường và việc vận dụng vào thực tiễn nước ta;

- Điều tra, phân tích, đánh giá tổng quan tình hình quản lý và bảo vệ môi trường ở Việt Nam để nhận dạng các bất cập và nội dung cần thay đổi, hoàn thiện;

- Nghiên cứu phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế; xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, vùng; nhận dạng các vấn đề môi trường lớn, thách thức và cơ hội đối với công tác quản lý và bảo vệ môi trường ở nước ta;

- Nghiên cứu, phân tích mối quan hệ, phát hiện những chồng chéo, mâu thuẫn giữa pháp luật về môi trường và pháp luật trên các lĩnh vực có liên quan;

- Nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý và bảo vệ môi trường và pháp luật về môi trường của một số nước trên thế giới;

- Đề xuất hướng tiếp cận quản lý và bảo vệ môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phạm vi điều chỉnh, các nguyên tắc, cấu trúc, nội dung chính và kế hoạch xây dụng Bộ luật Môi trường ở nước ta.

 

Sản phẩm:

- Hồ sơ thông tin, tài liệu khảo sát

- Các báo cáo tổng hợp chuyên đề và Báo cáo tổng hợp đề tài.

 

Thời gian thực hiện:

Trong các năm 2011-2012.

 

Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

 

Chủ nhiệm đề tài:

TS Nguyễn Văn Tài/ Ban Tổng hợp và Dự báo chiến lược

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây