Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra

Thứ ba - 15/03/2016 16:43
1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước, đề xuất cách tiếp cận, mô hình, quy trình và tổ chức thử nghiệm lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra ở Việt Nam phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng phát triển bền vững. Mục tiêu cụ thể - Xây dựng được một cơ sở lý luận và thực tiễn đầy đủ, toàn diện về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra, tìm hiểu khả năng áp dụng ở Việt Nam. - Nghiên cứu, đề xuất mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra phù hợp với điều kiện của Việt Nam. - Áp dụng có kết quả mô hình thử nghiệm lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường cho một tỉnh và một lĩnh vực.   2. Nội dung: - Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm của các nước về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra. - Đánh giá thực trạng và khả năng lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra ở Việt Nam. - Đề xuất và thử nghiệm mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra phù hợp với điều kiện Việt Nam.   3. Thời gian thực hiện đề tài: 2009 - 2010   4. Kết quả nghiệm thu: - Đề tài đã được nghiệm thu   5. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thế Chinh

1. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát

Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước, đề xuất cách tiếp cận, mô hình, quy trình và tổ chức thử nghiệm lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra ở Việt Nam phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội theo định hướng phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng được một cơ sở lý luận và thực tiễn đầy đủ, toàn diện về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra, tìm hiểu khả năng áp dụng ở Việt Nam.

- Nghiên cứu, đề xuất mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

- Áp dụng có kết quả mô hình thử nghiệm lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường cho một tỉnh và một lĩnh vực.

 

2. Nội dung:

- Nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm của các nước về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra.

- Đánh giá thực trạng và khả năng lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra ở Việt Nam.

- Đề xuất và thử nghiệm mô hình, quy trình lượng giá thiệt hại do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra phù hợp với điều kiện Việt Nam.

 

3. Thời gian thực hiện đề tài: 2009 - 2010

 

4. Kết quả nghiệm thu:

- Đề tài đã được nghiệm thu

 

5. Đơn vị chủ trì:

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

6. Chủ nhiệm đề tài:

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây