Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất phương pháp đánh giá về tổn thất và thiệt hại (loss and damage) do biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam.

Thứ tư - 24/01/2018 14:53
1. Mục tiêu: - Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn về tổn thất và thiệt hại (TT&TH) do biến đổi khí hậu  gây ra ở Việt Nam. - Nhận diện và dự báo xu hướng diễn biến các TT&TH do  biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam. - Xây dựng được quy trình và phương pháp xác định TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam. 2. Nội dung Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra - Cơ sở lý luận về TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra - Kinh nghiệm của một số nước và tổ chức quốc tế về phương pháp, quy trình đánh giá TT&TH do BĐKH gây ra. - Tình hình nghiên cứu trong nước có liên quan đến TT&TH Nội dung 2. Nghiên cứu thực trạng về TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra ở nước ta - Tổng quan hiện trạng về biến đổi khí hậu ở Việt Nam - Tổng quan hiện trạng hệ thống thể chế của nước ta liên quan đến TT&TH - Đánh giá thực trạng về tổn thất, thiệt hại do BĐKH gây ra Nội dung 3. Nghiên cứu, nhận diện và dự báo xu hướng diễn biến các loại hình TT&TH do BĐKH gây ra ở Việt Nam - Nghiên cứu, nhận diện và hệ thống hóa các loại hình TT&TH do BĐKH gây ra - Dự báo xu hướng về các TT&TH do BĐKH gây ra trong tương lai Nội dung 4. Nghiên cứu, xây dựng quy trình, phương pháp đánh giá TT&TH do BĐKH gây ra phù hợp với điều kiện Việt Nam - Xây dựng quy trình, phương pháp đánh giá - Thử nghiệm đánh giá TT&TH về đa dạng sinh học do BĐKH gây ra tại Cà Mau - Hoàn thiện, đề xuất quy trình, phương pháp đánh giá TT&TH do BĐKH ở Việt Nam 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tổng quan tài liệu, kế thừa; - Phương pháp điều tra xã hội học; - Phương pháp thu thập thông tin; - Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích; - Phương pháp chuyên gia (phối hợp, phản biện, thẩm định,…), hội thảo. 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thựcchiện: 30 tháng (từ tháng 07 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019) 7. Kếtquảnghiệmthu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Trung Thắng

1. Mục tiêu:

- Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn về tổn thất và thiệt hại (TT&TH) do biến đổi khí hậu  gây ra ở Việt Nam.

- Nhận diện và dự báo xu hướng diễn biến các TT&TH do  biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam.

- Xây dựng được quy trình và phương pháp xác định TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra ở Việt Nam.

2. Nội dung

Nội dung 1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra

- Cơ sở lý luận về TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra

- Kinh nghiệm của một số nước và tổ chức quốc tế về phương pháp, quy trình đánh giá TT&TH do BĐKH gây ra.

- Tình hình nghiên cứu trong nước có liên quan đến TT&TH

Nội dung 2. Nghiên cứu thực trạng về TT&TH do biến đổi khí hậu gây ra ở nước ta

- Tổng quan hiện trạng về biến đổi khí hậu ở Việt Nam

- Tổng quan hiện trạng hệ thống thể chế của nước ta liên quan đến TT&TH

- Đánh giá thực trạng về tổn thất, thiệt hại do BĐKH gây ra

Nội dung 3. Nghiên cứu, nhận diện và dự báo xu hướng diễn biến các loại hình TT&TH do BĐKH gây ra ở Việt Nam

- Nghiên cứu, nhận diện và hệ thống hóa các loại hình TT&TH do BĐKH gây ra

- Dự báo xu hướng về các TT&TH do BĐKH gây ra trong tương lai

Nội dung 4. Nghiên cứu, xây dựng quy trình, phương pháp đánh giá TT&TH do BĐKH gây ra phù hợp với điều kiện Việt Nam

- Xây dựng quy trình, phương pháp đánh giá

- Thử nghiệm đánh giá TT&TH về đa dạng sinh học do BĐKH gây ra tại Cà Mau

- Hoàn thiện, đề xuất quy trình, phương pháp đánh giá TT&TH do BĐKH ở Việt Nam

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp tổng quan tài liệu, kế thừa;

- Phương pháp điều tra xã hội học;

- Phương pháp thu thập thông tin;

- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích;

- Phương pháp chuyên gia (phối hợp, phản biện, thẩm định,…), hội thảo.

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thựcchiện: 30 tháng (từ tháng 07 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019)

7. Kếtquảnghiệmthu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: TS Nguyễn Trung Thắng

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây