Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững

Thứ tư - 24/01/2018 14:44
1. Mục tiêu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển bền vững khoáng sản; bảo vệ quyền lợi người dân nơi có hoạt động khoáng sản; cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. - Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. 2. Nội dung Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác; cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững Nội dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng và tình hình thực hiện cơ chế, chính sách của Việt nam về bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân tại khu vực có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân - Phạm vi nghiên cứu: người dân nơi có khoáng sản khai thác 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp kế thừa: - Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn - Phương pháp phân tích chính sách - Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích: nhằm thiết lập các cứ liệu, cơ sở khoa học cho các nhận định, kết luận và đề xuất. - Phương pháp chuyên gia 5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện 6. Thời gian thực chiện: 26 tháng (từ 10/2016 đến 12/2018) 7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện 8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 9. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Mục tiêu:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển bền vững khoáng sản; bảo vệ quyền lợi người dân nơi có hoạt động khoáng sản; cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

- Đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

2. Nội dung

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác; cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững

Nội dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng và tình hình thực hiện cơ chế, chính sách của Việt nam về bảo vệ quyền lợi người dân nơi có khoáng sản khai thác

Nội dung 3: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân tại khu vực có khoáng sản khai thác đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

- Đối tượng nghiên cứu: cơ chế, chính sách bảo vệ quyền lợi người dân

- Phạm vi nghiên cứu: người dân nơi có khoáng sản khai thác

4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp kế thừa:

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tiễn

- Phương pháp phân tích chính sách

- Phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, phân tích: nhằm thiết lập các cứ liệu, cơ sở khoa học cho các nhận định, kết luận và đề xuất.

- Phương pháp chuyên gia

5. Kết quả đạt được: đề tài đang thực hiện

6. Thời gian thực chiện: 26 tháng (từ 10/2016 đến 12/2018)

7. Kết quả nghiệm thu: đề tài đang thực hiện

8. Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

9. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Thị Kim Ngân

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây