Nghiên cứu, nhận dạng và đề xuất các biện pháp ứng phó với các nguy cơ, thách thức về an ninh sinh thái ở nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ nhật - 31/05/2009 22:38
  1.Mục tiêu: - Cung cấp cơ sở lý thuyết, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước phát triển về đảm bảo an ninh sinh thái, phục vụ cho phát triển bền vững- Nhận dạng các nguy cơ, thách thức đối với an ninh sinh thái ở nước ta trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai gần, và - Đề xuất các biện pháp tổng thể ứng phó đối với các nguy cơ, thách thức đó, phục vụ cho quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn tới 2020.   2.Nội dung: - Nghiên cứu tổng kết các kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong việc xây dựng các chính sách liên quan tới phát triển bền vững theo cách tiếp cận sinh thái. Các kết quả cụ thể đã đạt được trong từng nội dung, lĩnh vực cụ thể thuộc ngành tài nguyên – môi trường như: quy hoạch và sử dụng đất, nước, sinh thái môi trường đô thị, khai thác khoáng sản, quản lý chất thải, v.v.; - Nhận dạng các nguy cơ, thách thức về an ninh sinh thái ở nước ta trong giai đoạn trước mắt và đề xuất các biện pháp đối phó thông qua đề xuất các đường lối, chính sách thích hợp từng lĩnh vực cụ thể;- Xây dựng báo cáo khoa học tổng kết toàn diện kết quả nghiên cứu về an ninh sinh thái ở Việt Nam và các đề xuất chính sách giúp cho đảm bảo an ninh sinh thái phục vụ cho phát triển bền vững.   3.Kết quả đạt được:Đề xuất khung chính sách, hệ thống các giải pháp phòng ngừa, giảm nhẹ để phát triển bền vững đất nước.   4.Thời gian: 2009 - 2010   5.Kết quả nghiệm thu: - Đã nghiệm thu 6 Đơn vị chủ trì: Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường. 7 Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Lanh/Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu

 

1.Mục tiêu:

- Cung cấp cơ sở lý thuyết, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước phát triển về đảm bảo an ninh sinh thái, phục vụ cho phát triển bền vững
- Nhận dạng các nguy cơ, thách thức đối với an ninh sinh thái ở nước ta trong giai đoạn hiện tại và trong tương lai gần, và
- Đề xuất các biện pháp tổng thể ứng phó đối với các nguy cơ, thách thức đó, phục vụ cho quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam trong giai đoạn tới 2020.

 

2.Nội dung:

- Nghiên cứu tổng kết các kinh nghiệm của các quốc gia tiên tiến trên thế giới trong việc xây dựng các chính sách liên quan tới phát triển bền vững theo cách tiếp cận sinh thái. Các kết quả cụ thể đã đạt được trong từng nội dung, lĩnh vực cụ thể thuộc ngành tài nguyên – môi trường như: quy hoạch và sử dụng đất, nước, sinh thái môi trường đô thị, khai thác khoáng sản, quản lý chất thải, v.v.;
- Nhận dạng các nguy cơ, thách thức về an ninh sinh thái ở nước ta trong giai đoạn trước mắt và đề xuất các biện pháp đối phó thông qua đề xuất các đường lối, chính sách thích hợp từng lĩnh vực cụ thể;
- Xây dựng báo cáo khoa học tổng kết toàn diện kết quả nghiên cứu về an ninh sinh thái ở Việt Nam và các đề xuất chính sách giúp cho đảm bảo an ninh sinh thái phục vụ cho phát triển bền vững.

 

3.Kết quả đạt được:
Đề xuất khung chính sách, hệ thống các giải pháp phòng ngừa, giảm nhẹ để phát triển bền vững đất nước.

 

4.Thời gian: 2009 - 2010

 

5.Kết quả nghiệm thu:

- Đã nghiệm thu


6 Đơn vị chủ trì:
 Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.


7 Chủ nhiệm đề tài:

TS. Nguyễn Lanh/Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầuNhững tin mới hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây