Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) quốc gia phục vụ quản lý các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

Thứ hai - 14/03/2016 20:59
  1. Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) quốc gia phục vụ quản lý các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam.Mục tiêu cụ thể:- Đề xuất được hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) cho các hoạt động kiểm kê khí nhà kính (KNK) quốc gia có cơ sở khoa học,- Đánh giá được tiềm năng giảm phát thải KNK trên cơ sở các số liệu kiểm kê KNK quốc gia trong những lĩnh vực chính phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh sau năm 2012,- Đề xuất được các chính sách hỗ trợ quản lý các nguồn phát thải KNK và hỗ trợ các hoạt động giảm phát thải KNK ở Việt Nam.   2. Nội dung: - Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính (KNK), hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) các hoạt động giảm phát thải quốc gia, xây dựng mục tiêu giảm phát thải KNK.- Nghiên cứu thực trạng quản lý phát thải KNK và các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho các hoạt động giảm phát thải ở Việt Nam.- Xây dựng khung mô hình của hệ thống MRV quốc gia phục vụ kiểm kê quốc gia KNK. - Đề xuất các chính sách hỗ trợ cần thiết   3.Kết quả đạt được: - Báo cáo tổng hợp đề tài và (Đề xuất) Hệ thống MRV cho Việt Nam   4. Thời gian: 1/2014 – 10/2016   5. Kết quả nghiệm thu - Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện - Kết quả: (chưa bảo vệ)   6. Đơn vị chủ trì: - Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường   7. Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Lanh/Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu

 

1. Mục tiêu:
- Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) quốc gia phục vụ quản lý các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể:
- Đề xuất được hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) cho các hoạt động kiểm kê khí nhà kính (KNK) quốc gia có cơ sở khoa học,
- Đánh giá được tiềm năng giảm phát thải KNK trên cơ sở các số liệu kiểm kê KNK quốc gia trong những lĩnh vực chính phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh sau năm 2012,
- Đề xuất được các chính sách hỗ trợ quản lý các nguồn phát thải KNK và hỗ trợ các hoạt động giảm phát thải KNK ở Việt Nam.

 

2. Nội dung:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính (KNK), hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm tra (MRV) các hoạt động giảm phát thải quốc gia, xây dựng mục tiêu giảm phát thải KNK.
- Nghiên cứu thực trạng quản lý phát thải KNK và các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho các hoạt động giảm phát thải ở Việt Nam.
- Xây dựng khung mô hình của hệ thống MRV quốc gia phục vụ kiểm kê quốc gia KNK. 
- Đề xuất các chính sách hỗ trợ cần thiết

 

3.Kết quả đạt được:

- Báo cáo tổng hợp đề tài và (Đề xuất) Hệ thống MRV cho Việt Nam

 

4. Thời gian: 1/2014 – 10/2016

 

5. Kết quả nghiệm thu
- Đề tài đang trong giai đoạn thực hiện 
- Kết quả: (chưa bảo vệ)

 

6. Đơn vị chủ trì:

- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

 

7. Chủ nhiệm đề tài:

TS Nguyễn Lanh/Ban Biến đổi khí hậu và các vấn đề toàn cầu

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây