Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

 •   15/03/2016 10:31:33 PM
 •   Đã xem: 2604
  1. Mục tiêu: - Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng bộ tiêu chí kinh tế xanh trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. - Đề xuất được dự thảo bộ tiêu chí kinh tế xanh áp dụng trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường cấp quốc gia và cấp địa phương.   2. Nội...

Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

 •   15/03/2016 09:59:50 PM
 •   Đã xem: 2908
  1.Mục tiêu dự án Mục tiêu tổng quát: Hình thành hệ thống tiêu chí, chỉ số toàn diện, phù hợp, khả thi nhằm đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường làm căn cứ để hoạch định chính sách, giám sát, đánh giá về tăng trưởng xanh và...

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất xây dựng hướng dẫn lập quy hoạch bảo vệ môi trường ở Việt Nam

 •   15/03/2016 05:15:12 PM
 •   Đã xem: 2364
1. Mục tiêu: a) Mục tiêu chung: Xây dựng được Tài liệu hướng dẫn lập quy hoạch bảo vệ môi trường để thúc đẩy việc xây dựng và thực hiện quy hoạch BVMT, hướng tới phát triển bền vững đất nước. b) Mục tiêu cụ thể: - Cung cấp được cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xây dựng, thực hiện quy...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện tại Việt Nam.

 •   15/03/2016 05:12:06 PM
 •   Đã xem: 2600
1. Mục tiêu: Đề xuất được cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tại Việt Nam.   2. Nội dung: Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế quản lý đối với các khu bảo tồn do cộng đồng và tư nhân...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam về lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra

 •   15/03/2016 04:43:13 PM
 •   Đã xem: 2538
1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát Cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm của các nước, đề xuất cách tiếp cận, mô hình, quy trình và tổ chức thử nghiệm lượng giá thiệt hại kinh tế do ô nhiễm, suy thoái môi trường gây ra ở Việt Nam phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội...

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

 •   14/03/2016 09:11:26 PM
 •   Đã xem: 2433
  1. Mục tiêu:Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo nhằm triển khai thực hiện thành công Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo và Thông tư quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và quy định về quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đai của một số quốc gia trên thế giới, rút ra những kinh nghiệm cho Việt Nam

 •   27/03/2016 02:54:34 PM
 •   Đã xem: 3024
1. Mục tiêu: - Luận giải xu hướng lựa chọn hình thức sở hữu đất đai chủ yếu hiện nay trên thế giới, tính ưu việt và những hạn chế. - So sánh, phân tích sự giống và khác nhau trong các quy định của pháp luật, giữa hình thức sở hữu đất đai toàn dân của Việt Nam và các hình thức sở hữu đất đai của...

Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất các tiêu chí và bộ chỉ số khung về đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành kinh tế ở nước ta

 •   12/03/2016 11:03:08 PM
 •   Đã xem: 2426
1. Mục tiêu: a) Mục tiêu chung: Cung cấp các tiêu chí, bộ chỉ số khung và hướng dẫn xây dựng các bộ chỉ số chi tiết phục vụ việc đánh giá mức độ thân thiện môi trường của các ngành, từ đó giúp các nhà quản lý có những điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp nhằm khuyến khích thúc đẩy phát triển...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp áp dụng quản trị tài nguyên và môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường

 •   12/03/2016 10:54:54 PM
 •   Đã xem: 2513
  1. Mục tiêu: Mục tiêu tổng quát: Làm rõ cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp áp dụng quản trị tài nguyên và môi trường phù hợp với thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Mục tiêu cụ thể: - Cung cấp cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về quản trị môi trường...

Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trường theo hướng xác lập cơ chế quản lý và bảo vệ môi trường đồng bộ với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN

 •   21/08/2011 10:09:41 PM
 •   Đã xem: 4627
Mục tiêu: Xác lập cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất khung Bộ luật Môi trường (phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, cấu trúc và các nội dung chính) phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.   Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý và bảo vệ môi trường trong nền...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây