Hội đồng xét duyệt đề cương thuyết minh đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng, đề xuất quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về tiêu chí, định mức gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, HSTTN đối với đất ở, đất đô thị trong quá

Hội đồng xét duyệt đề cương thuyết minh đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng, đề xuất quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về tiêu chí, định mức gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất, HSTTN đối với đất ở, đất đô thị trong quá

 •   06/02/2023 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 163
Để triển khai thực hiện đề tài, ngày 06/02/2022, Viện Chiến lược , Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương thuyết minh đề tài cấp cơ sở mã số CS.2023.18 “Nghiên cứu xây dựng, đề xuất quy định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về tiêu chí, định mức gắn với không gian,...

Hội đồng xét duyệt đề cương thuyết minh đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu đề xuất quy định về tiêu chí định mức xác định nhu cầu, phân bổ, quản lý, sử dụng đất công nghiệp đáp ứng”

 •   06/02/2023 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 136
Để triển khai thực hiện đề tài, ngày 06/02/2022, Viện Chiến lược , Chính sách tài nguyên và môi trường đã tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương thuyết minh đề tài cấp cơ sở mã số CS.2023.17 “Nghiên cứu đề xuất quy định về tiêu chí, định mức xác định nhu cầu, phân bổ, quản lý, sử dụng đất công nghiệp...

Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: Nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An

 •   12/01/2022 04:25:00 AM
 •   Đã xem: 239
Xác định được cơ sở lý luận áp dụng các mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ cho công tác hoạch định chính sách tài nguyên và môi trường ở Việt Nam; Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm mô hình định lượng tích hợp thống kê theo không gian lãnh thổ vào quản lý tài nguyên ở...

Nghiên cứu tác động của hợp tác kinh tế ASEAN đối với chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

 •   12/01/2022 04:13:00 AM
 •   Đã xem: 253
Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình hội nhập và hợp tác kinh tế ASEAN đối với hoạt động khai thác khoáng sản, nhằm đề xuất các khuyến nghị hoàn thiện chính sách khai thác khoáng sản ở Việt Nam

Nghiên cứu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng về tài nguyên và môi trường trong bộ chỉ số Đổi mới Sáng tạo toàn cầu (GII) và đề xuất giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời về tài nguyên và môi trường t

 •   12/11/2020 07:24:50 PM
 •   Đã xem: 623
1. Mục tiêu - Làm rõ phương pháp tính toán, nguồn số liệu của các tổ chức quốc tế về chỉ số xếp hạng bền vững sinh thái trong bộ chỉ số GII. - Đánh giá thực trạng số liệu của Việt Nam về các chỉ số này. - Đề xuất các giải pháp cung cấp thông tin, số liệu chính thống, kịp thời cho các tổ chức quốc...

Khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

 •   06/01/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 480
1. Mục tiêu -Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và thực tiễn ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam. -Đề xuất các mô hình định lượng, đánh giá các tác động của việc áp dụng kịch bản giảm phát thải khí nhà kính đối với tình hình kinh tế xã...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất áp dụng thực hiện 3Rs (Recharge, Retention and Reuse: Bổ sung, Duy trì và Tái sử dụng) trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước ở Việt Nam

 •   24/01/2018 02:16:00 PM
 •   Đã xem: 1985
1. Mục tiêu:Học tập kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng thực hiện sáng kiến/giải pháp 3R (Recharge, Retention and Reuse: Bổ sung, Duy trì và Tái sử dụng) lĩnh vực tài nguyên nước và đề xuất giải pháp áp dụng 3R cho Việt Nam nhằm khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên nước trước bối...

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy sự kết nối giữa nghiên cứu khoa học và quá trình ra quyết định chính sách trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

 •   24/01/2018 02:15:10 PM
 •   Đã xem: 2000
1. Mục tiêu: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về sử dụng kết nghiên cứu khoa học trong quá trình ra quyết định, hoạch định chính sách quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 2. Nội dung - Tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về thúc đẩy kết nối giữa...

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất giải pháp tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 •   24/01/2018 02:14:31 PM
 •   Đã xem: 2095
1. Mục tiêu: Làm rõ cơ sở lý luận và yêu cầu thực tiễn đề xuất các giải pháp góp phần tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 2. Nội dung - Nghiên cứu, hệ thống hoá các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước...

Nghiên cứu xác định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 •   24/01/2018 02:13:46 PM
 •   Đã xem: 1959
1. Mục tiêu: - Làm rõ cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong nghiên cứu khoa học. - Xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 2. Nội...

Nghiên cứu các luận cứ khoa học của cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

 •   24/01/2018 02:13:09 PM
 •   Đã xem: 2075
1. Mục tiêu: Xác lập được các luận cứ khoa học cơ bản của cơ chế liên kết địa phương trong sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm hoàn thiện cơ chế liên kết này ở Việt Nam. 2. Nội dung - Nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về cơ chế liên kết giữa...

Nghiên cứu, xây dựng Khung định hướng Chiến lược tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

 •   24/01/2018 02:12:32 PM
 •   Đã xem: 2134
1. Mục tiêu: - Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Khung định hướng Chiến lược tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đến năm 2030, nhằm nâng cao hiểu biết và tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính...

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây